Rogn

Påpeker importforbud mot rogn

Etter at islandske Stofnfiskur har flere nye aktører kommet på banen i forhold til import av rogn fra utlandet. Direktoratet for naturforvaltning påpeker at man trenger tillatelse for å gjennomføre importen.

– Vi har registrert at det i media den siste tiden er flere oppslag om Stofnfiskur og deres ønske om å eksportere mer rogn til Norge, og at det er flere aktører i næringen som har tatt kontakt med selskapet med interesse for deres rogn. Vi vil gjerne påpeke for næringen at det er importforbud på rogn og laksefisk, sier Anne Kristin Jøranlid, rådgiver fiskeseksjonen for Direktoratet for naturforvaltning.

Med hjemmel i Lov om laksefisk og innlandsfisk heter det at ”Uten tillatelse fra departementet må ingen importere levende anadrome laksefisk, innlandsfisk, rogn eller unger av slik fisk eller næringsdyr for fisk. Departementet kan fastsette forskrifter og treffe enkeltvedtak om slik import.”

Les mer: Stofnfiskur utfordrer det norske rognmarkedet

Jøranlid påpeker at importforbudet gjelder både rogn, smolt og laksfisk. Med argumentasjon om å ta vare på den genetiske, ville bestanden i Norge er importørene avhengig av tillatelse for å kunne iverksette importen.

Selskap som på tross forbudet ønsker å importere må søke om tillatelse om dette hos Direktoratet for naturforvaltning, og det er importørene som må hente tillatelse til dette.

Direktoratet for naturforvaltning jobber i disse dager med et informasjonsskriv som skal sendes til næringen og aktuelle myndigheter, opplyser Jøranlid.

Publisert: 26.03.2012 , 22.11


Siste saker

X