Illustrasjonsfoto: Foto: Therese Soltveit

Prisen på rensefisk har økt nær 25 % på ett år

Gjennomsnittlig pris ved kjøp av rensefisk økte fra 14 kroner per stykk i 2015, til over 17,50 per stykk i 2016.

Det er en prisøkning på 24,9 prosent, ifølge Fiskeridirektoratets foreløpige tall for akvakultur i 2016.

– Antall selskap som oppgir å ha brukt rensefisk var uendret fra 2015 til 2016. I alt 93 selskap oppgir å ha satt ut rensefisk i 2015 og 2016.

Tallene viser også at utsett av rensefisk i merdene økte fra 26 409 tusen i 2015 til 36 143 tusen i 2016.

Utsett av rensefisk i merdene de siste ti årene. Illustrasjon: Fiskeridirektoratet.

Nær halvparten oppdrettet

Innsamlingen av data fra oppdretterne viser at 46,5 prosent av utsatt rensefisk er oppdrettet rensefisk av rognkjeks og berggylte, mens de øvrige 53,5 prosent er villfanget rensefisk av ulike leppefiskarter.

– Fordelingen av rensefisk på art viser at det ble satt ut 15 784 tusen rognkjeks, 2 130 tusen berggylt, 5 898 tusen bergnebb og 4 812 tusen grøngylt.

I tillegg ble det satt ut 7 520 tusen uspesifisert leppefiskarter, som består hovedsakelig av artene berggylte, grøngylte og bergnebb. men det har ifølge direktoratet for oppdretter vært umulig å fordele antall fisk på art.

Mer rognkjeks og mindre berggylte

Produksjonen av rognkjeks økte fra nær 13,4 millioner fisk i 2015 til cirka 15,1 millioner i 2016.

– På den annen side var det reduksjon i produksjonen av berggylte. Produksjonen av berggylte gikk ned fra drøyt 1,3 millioner fisk i 2015 til 423 tusen fisk i 2016.

Gjennomsnittlig prisøkning var ifølge statistikken 27 prosent for berggylte og 2,3 prosent for rognkjeks.

Gjennomsnittlig pris per stykk for berggylte var drøyt 28,50 kr og for rognkjeks cirka 18 kroner i 2016.

Statistikk: Fiskeridirektoratet.

Illustrasjon: Fiskeridirektoratet.

Publisert: 29.05.2017 , 10.00


Siste saker

X