Produksjonsregulering basert på fôr

Oppdretterne i Nordland og Troms Fiskeoppdretterlag anbefaler at det fortsatt skal være produksjonsregulering basert på fôrkvoter.

Medlemmene er opptatt av at en ny regulering skal bidra til å styrke den norske oppdrettsnæringens konkurransekraft og bidra til reell forenkling av regelverket. Alle forslag til produksjonsreguleringer som er fremlagt har en rekke kompliserende forordninger, men en produksjonsregulering basert på fôr er den som i størst grad vil bidra til å forenkle, og samtidig sikre at produksjonen kun reguleres ved ett parameter. En ber her fiskeriministeren om å ta styringsgrep for å unngå at innføringen av ny regulering bidrar til unødvendig merbyråkrati og svekket konkurranseevne.

Publisert: 17.10.2003 , 07.00

Mest lest


Siste saker

X