Illustrasjonsfoto: Hendrix Genetics

Profunda anlegg i Barstadvik båndlagt etter mistanke om ILA

Anlegget til Profunda AS i Barstadvik er båndlagt etter mistanke om ILA. Mistanken er basert på et prøveuttak foretatt av Mattilsynet i forbindelse med rutinetilsyn.

Mattilsynet har den 28 desember 2017 sendt melding om båndlegging av anlegget etter mistanke om ILA hos en stamlaks. Dette skriver Profunda i en pressemelding.

Anlegget er et landbasert påvekstanlegg for stamfiskproduksjon, basert på gjennomstrømming med sedimentfiltrert borevann. Selskapet holder for tiden omkring 19 000 fisk fordelt på tre ulike generasjoner.

Mistanken er basert på et prøveuttak foretatt av Mattilsynet i forbindelse med rutinetilsyn. Tre fisk ble prøvetatt i forbindelse med besøket og materiale ble sendt til videre analyse hos Veterinærinstituttet. En av fiskene gav positivt utslag mht ILA virus på PCR analyse, og ved sekvensering viste det seg at det var en virulent variant.

Profunda AS har produsert laks siden 2010, og på tross av omfattende prøveuttak er det ikke tidligere påvist sykdomsfremkallende virus hos fisk fra anlegget. Det er heller ikke tidligere påvist avirulente ILA-virus varianter ved anlegget.

– Virusfunnet kommer derfor svært overraskende. Det er svært lav dødelighet i anlegget, og det har ikke vært registrert noen dødfisk i det aktuelle karet med virusfunn de siste to ukene, skriver de i meldingen.

Profunda har hatt leieproduksjon for ekstern rognprodusent siden 2013, som har benyttet anlegget til å produsere årstidsuavhengig stamfisk fra laksestammene SalmoBreed og AquaGen.

AquaGen AS kjøpte i mars 2017 aksjene i selskapet som er planlagt fusjonert med AquaGen AS i januar 2018.  Det gjennomføres en betydelig oppgradering av anlegget som i fremtiden skal benyttes til produksjon av landbasert stamfisk av AquaGen stamme.

Mattilsynet vil igangsette ytterligere prøveuttak for å avklare situasjonen tidlig i januar 2018.

Publisert: 02.01.2018 , 07.46


Siste saker

X