Arve Gravdal CEO i Niri, med den lukkede produksjonsenheten i Skottland. Foto: Niri

Prøver på nytt med landbasert laks

Det første innsettet med fisk i oppdrettstanken til Arve Gravdal fra Niri gikk ikke helt som ventet. Mesteparten av fisken endte som ensilasje grunnet forurenset vann. Men det betyr ikke at prosjektet er over. Allerede planlegges det nye anlegg i både Norge og Skottland.

Gravdal startet produksjon av laks i sin lukkede oppdrettstank ved den tidligere militære flyplassen Machrihanish i Skottland, for nesten to år siden.  Da satte inn 26 000 laks i en landbaserte tank på 1600 kubikkmeter.

Men for bare to måneder siden måtte fisken fjernes fra tanken etter at vannet ble forurenset med vaskemiddel. På grunn av forurensningen gikk det meste av laksen, som ifølge Gravdal hadde nådd slaktestørrelse, til ensilasje, og noe ble frosset for prøvetaking for å dokumentere kvaliteten av fisken produsert i den lukkede RAS-tanken.

– Fisken var av super kvalitet, slår han fast.

– Ikke teknisk svikt

Gravdal understreker at fisken ikke døde som følge av teknisk svikt.

– Problemet var at vi mistet vannforsyningen. I et resirkuleringssystem er det en viss vannutskifting, men vi mistet vannet i 10 dager. Vi tok inn litt vann over to dager, men det inneholdt såpe. Det hele var fryktelig, og vi fant ut at vi ikke kunne stresse fisken mer.

Hvorfor såpen havnet der, gis ikke informasjon om.

– Men teknologien fungerte feilfritt.

Gravdal forteller de etter hvert som de tok inn vannet økte dødeligheten på grunn såpe og rengjøringskjemikalier i vannet.

– Prosjektet var todelt. Nummer én var å bevise at teknologien fungerer, og nummer to var å produsere fisk. Vi mistet vannet de siste ukene av produksjonen, ellers var det hele en suksesshistorie, fastslår han.

Planer i Norge og Skottland

Prosjektet fortsetter nå i Norge, da med de samme  investorene som i Skottland. De er fullt ut informert om hendelsen i Skottland, ifølge Gravdal, men likevel villige til å investerer i Norge.

Tidligere har Gravdal uttalt til Fishfarminexpert.com at Niri ville starte et stort landbasert oppdrett i Skottland, men detaljene for dette er enda ikke på plass.

– Jeg vet ikke hva som skjer i Skottland, da det er tre ulike eiere der, og vi skal diskutere den videre finansieringen av prosjektet.

Han er likevel sikker på at prosjektet vil fortsette i Skottland, og legger til at de neste resirkuleringstankene som bygges både i Norge og Skottland vil være basert på den eksisterende modellen, med bare få justeringer av hydraulikken inne i karene.

– Vi jobber nå med et dansk ingeniørfirma for å få til dette. Vi har finansiert et prosjekt i Norge, og det er planen for prosjektet i Skottland også.

Gravdal legger til at de er 10 personer som jobber heltid med etablere nye anlegg, og at han er usikker om produksjonen i det modifiserte anlegget først vil starte i Skottland eller Norge.

– Likhetstrekk med lukket i sjø

I Niris anlegg renses og resirkuleres vannet uten å pumpe i høyden, og uten å ta vannet ut av tanksystemet. Dermed påpeker selskapet at anleggstypen har likhetstrekk med de nye lukkede sjøanleggene som nå utvikles i Norge, i tillegg til eget renseanlegg i selve merden.

Hver tank er en selvstendig, uavhengig oppdrettsenhet, og selskapet har tidligere uttalt at neste generasjon Niri-anlegg vil være med isolerte vegger og tak og som ikke trenger å bygges inne i egne haller.

Disse tankene har de også uttalt vil bli fem ganger større, enn den som ble satt i drift i Skottland.

Publisert: 10.11.2017 , 12.43


Siste saker

X