Avlusing i Finnmark. Foto: Smøla Klekkeri og Settefisk.

Pure Shipping med sin første mekaniske avlusing i Finnmark

Pure Shipping sin nyeste båt; Lautus, med tre FLS linjer har nettopp gjennomført sitt første oppdrag i Finnmark, i Laksefjorden.  

Pure Shipping har gjennomført sin første mekaniske avlusing i Finnmark, for kunden Salmar Nord, kommer det frem i en pressemelding.

– Vi var litt spente når vi kjørte nordover, sier skipper Jan Erik Nordseth fra Smøla i meldingen.

– Nå har vi kjørt gjennom 2.500 tonn fisk med ekstremt lav dødelighet eller skader, og lusetelling etter behandling viser en reduksjon på over 90% når det gjelder bevegelige og kjønnsmoden lus.

Lav dødelighet

– Vi så en svak økning på ca. 0,1% den første uken etter behandlingen, men ser allerede nå en kraftig nedgang. Appetitten var rundt 80 % av normal utfordring allerede de første to dagene etter behandlingen. Etter det var appetitten tilbake til normalt nivå eller til og med økende, sier driftsleder Tommi Pirttimäki i pressemeldingen.

Totalt har de kjørt igjennom 2.500 tonn i løpet av den tiden vi har vært her oppe i Finnmark. De melder om at fisken  flott og sprek ut. Dette er første avlusingen på fisken, som ikke er langt unna slaktestørrelse.

– De ansatte på anleggene har stor kompetanse og god innstilling, det er rett og slett kjekt og effektivt å jobbe her, sier Nordseth.

Regionsleder i Salmar Nord, Roald Wærnes er også godt fornøyd.  De siste ukene har temperaturen falt til under 8C, en temperatur som er ganske vanlig på denne årstiden her oppe. Slikt sett var det greit å gjennomføre den mekaniske avlusingen før vinteren setter inn for alvor, og temperaturen synker ytterligere.

Utviklet av FLS

Det er FLS som har utviklet lusespyleren, og de jobber stadig med forbedringer og oppgraderinger. Mye av utviklingsarbeidet har vært organisert i et SkatteFUNN-prosjekt for årene 2016 og 2017. Videre FoU-arbeide er også organisert i et Skatte-FUNN prosjekt for årene 2017 – 2019. Et av hovedfokusene i denne periode er utvikling av skånsom og effektiv avlusing av stor laks og utvikling av en helt ny filterløsning.

– Her skal alt vann som har vært i kontakt med laksen og som kan inneholde lakselus, suges tilbake på båten eller flåten, der absolutt all lakselus fjernes og avlives, før restvannet slippes ut i sjøen. Sier Kristian Lillerud som er daglig leder ved FLS Engeneering.

Mattilsynet  sin luserapport sommeren 2017 viser at det er færre legemiddelbehandlinger, men flere mekaniske behandlinger. Overgangen fra legemiddel til ulike ikke-medikamentell behandlinger forsetter. Foreløpig oversikt viser nesten dobbelt så mange mekaniske behandlinger de første åtte måneder sammenlignet med samme periode i fjor – 1.014 i 2017 mot 586 i 2016. Årsaken til økningen er flere. Fortsatt redusert effekt av legemidler gir økt bruk av ikke-medikamentelle metoder. Dessuten har kapasiteten av ikke-medikamentelle behandlinger økt.

Ved all mekanisk behandling av lakselus må fisken trenges i orkastnot. Innledende forskning og praktisk erfaring har vist at så mye som 50% av lusa kan falla av eller forlate fisken i løpet av orkast, trenging og pumping. Dette er lus som i dag ikke blir samlet opp, men sprer seg i de frie vannmassene og kan lett sette seg på fisken som har vært behandlet, ubehandlet oppdrettsfisk eller viltlevende laksefisk.

– Skånsom trenging og jevn dosering/porsjonering av laksen inn mot avlusingssystemet er helt avgjørende for å oppnå et godt resultat, både avlusingsmessig og med tanke på fiskevelferden, sier Nordseth.

Publisert: 14.11.2017 , 07.49


Siste saker

X