Flyfrakt via Qatar har blitt en utfordring for Marine Harvest.

Qatar-trøbbel for Marine Harvest

Marine Harvest påvirkes av urolighetene i Qatar da dette påvirker luftfraktlogistikken til Asia.

I følge Morgenrapporten fra Nordea Markets påvirkes kursen i Marine Harvest av urolighetene i Qatar. Da Qatar et viktig østgående knutepunkt for luftfraktlogistikk til Asia, har dette blitt en utfordring, skriver Nordea.

Videre hevdes det at høyere uttak av fisk fra merdene i juni vil legge nytt press på lakseprisen denne uken. Forrige fredag endte prisen på en 7 krones økning til NOK 70.

– Vi fastholder vår anbefaling om Hold på Marine Harvest, heter det i Morgenrapporten.

Publisert: 06.06.2017 , 07.35


Siste saker

X