En av Tombregruppens flåter: "Quatro". Foto: Jørgen Fagerthun.

Quatro Laks produserte mindre, tjente mer

Hardangeroppdretteren Quattro Laks måtte redusere produksjonen i fjor. Men inntjeningen økte likevel.

Quarto laks fikk en omsetning i 2016 på 94,7 mill kr (102 mill kr i 2015). Driftsresultatet endte på 43 mil kr (24 mill kr i 2015). Driftsmarginene endte dermed på 45 %.

Nøkkeltall for Quatro Laks i 2016 og 2015.

Selskapet driver med to konsesjoner i samdrift med Tombre Fiskeanlegg. Selskapet Drageid Laks eier hhv 50 % i Quatro og 100 % i Tombre. Den andre eieren av Quatro Laks er Erling Nygård AS.

Eierne to ut 10 mill kr i utbytte etter 2016.

Selskapet produserte 2 670 tonn RLV med laks i 2016, noe som var en reduksjon på 21 % fra 2015.

– Selskapets produksjon foregår på lokaliteter som er regulert av soneforskrift for bekjempelse av lakselus og PD, i perioder avhengig av dispensasjon for å opprettholde drift og unngå produksjonsavbrudd. Lokalitetene i Hardanger ble i 2016 omgjort til permanent å følge soneforskriften. Det medfører lavere aktivitet og produksjon midlertidig i Hardanger i 2016 -17, og etablering av ny lokalitet i Vadheim i Sogn 2016, heter det i årsberetningen.

Selskapet skriver videre at de ikke hadde noen rømming i 2016.

Publisert: 20.06.2017 , 08.00


Siste saker

X