Illustrasjonsbilde av rømt oppdrettslaks. Foto: Tor EgilHolmedal/Fiskeridirektoratet.

Rauma Stamfisk oppretter dusør for rømt fisk

Etter flere observasjoner og fangst av rømt fisk etter hendelsen i i Tennfjorden, utlyser Rauma Stamfisk nå dusør på fisken.

Fiskeridirektoratet har mottatt flere meldinger om fangst og observasjoner av rømt oppdrettslaks innerst i Tennfjorden i Møre og Romsdal. Fisken antas stammer fra lokaliteten Gjerset Vest, hos Rauma Stamfisk som rapporterte om rømmingshendelse onsdag 19 juli.

Les også: Slakteklar fisk på rømmen – Rauma Stamfisk beklager på det sterkeste

Av hensyn til bestanden av villfisk i området ble gjenfangstfisket med garn avsluttet fredag 28 juni, men stangfiske er enda lov, og selskapet gir 500,- pr. fanget de kommende 14 dagene.

– Dusørmeldingen fra selskapet kommer etter observasjoner på stimer av fisk på rundt ti stykker i området, forteller Didrik Vartdal rådgiver i Fiskeridirektoratets havbrukstilsynsseksjon i region Midt.

Telling med brønnbåt etter hendelsen, estimerte at drøyt 2000 fisk var på rømmen, men hvor mye som er gjenfanget så langt har direktoratet ikke oversikten over.

– Vi vet at flere får fisk og observerer. Noen har rapportert inn opptil 11 fisk på stang, men ikke alle som fisker rapporterer til Fiskeridirektoratet, og tar gjerne fisken med hjem. Så hvor mye som er gjenfangstet er usikkert, forteller han.

– Det som står i fokus nå er å få opp fisken som observeres, for å begrense skader av rømmingen, legger han til.

Publisert: 02.08.2017 , 09.26


Siste saker

X