Regjeringen dreper norske fiskevann!

Regjeringen foreslår et kutt på 20 millioner kroner i kalkingsmidlene i revidert nasjonalbudsjett. I tillegg til akutt fiskedød i en rekke vann og vassdrag, betyr det også at de millioner som tidligere er brukt i disse vassdragene er kastet ut av vinduet. ?En historieløs og svært uøkonomisk handling? raser Bjarne Oppegård, generalsekretær i Norges Jeger- og Fiskerforbund.

Regjeringen foreslår at kapitel 1427, post 70, tilskudd til kalking og lokale fiskeformål, kuttes med 20 millioner kroner, (fra 98 millioner til 78 millioner kroner på årets budsjett). En slik reduksjon på over 20% vil få dramatiske konsekvenser for vannkvaliteten og det biologiske mangfoldet i mange vassdrag. Regjeringen anslår selv at noen av de store elveprosjektene og rundt 30% av de lokale aktivitetene vil bli avviklet. En avvikling av et flerårig kalkingsprosjekt vil raskt resultere i en redusering av vannkvaliteten som igjen gir fiskedød i det forsurede vassdraget. All tidligere innsats og de kroner som er lagt i restaurering av vassdraget er bortkastet. Dette kan ikke kalles noe annet enn en meningsløs bruk av offentlige midler. I tillegg vil en rekke restaurerte fiskebestander gå dukken som følge av kuttet i bevilgningene. Dette er svært dramatisk og et stort tilbakeslag for arbeidet med bedring av vannkvalitet og ivaretagelse av det biologiske mangfoldet. NJFF minner om at det er FNs internasjonale ferskvannsår, hvor alle land bes om å sette verdien av ?det levende vann? i fokus. For Miljøvernminister Børge Brende må dette være en ytterst pinlig affære. Mye av kalkingsvirksomheten er basert på en stor grad av frivillig og dugnadsbasert innsats. Tusener av frivillige tar vannprøver, bærer kalk og pleier vann og vassdrag. På det viset har man utløst verdiskaping mange ganger verdien av de statlige kroner som er bevilget. En bråstopp i kalkingsbevilgningene blir som et slag i ansiktet på de mange som har investert av egen tid for en dugnadsinnsats som kommer oss alle til gode. Fremskrittspartiets Stortingsrepresentant Øyvind Korsberg har i en pressemelding uttrykt at han er sjokkert over forslaget om kalkingskutt, og bruker begrepet kalkingskrise. NJFF håper nå at flere partier på Stortinget innser alvoret for kalkingsarbeidet, og stanser regjeringens kuttforslag.

Publisert: 16.05.2003 , 09.26


Siste saker

X