Det ble meldt om rømming fra Fjordlaks lokaliteten 21 juni. Kart: Barentswatch.

Regnbueørret på rømmen fra Fjordlaks Aqua

Hull i not på lokaliteten Overåneset Vest i Norddalsfjorden, skal ha ført til at et foreløpig ukjent antall regnbueørret rømte fra anlegget.

Fiskeridirektoratet skriver at de 21 juni, mottok melding om rømming fra anlegget i Stranda kommune i Møre og Romsdal.

– Det ble meldt om maskebrudd i not på lokalitet Overåneset Vest i Norddalsfjorden. Rømmingsomfanget er ikke avklart.

Fjordlaks Aqua har åtte lokaliteter i området, og ifølge Barentswatch ble det meldt om PD-mistanke på Overåneset Vest i februar, men denne synes ikke å være bekreftet.

Fiskeridirektoratet skriver at selskapet har drevet gjenfangst rundt anlegget og har så langt fangstet om lag 250 individer av fisken som har en snittvekt på 1,3 kilo.

– Vi har gjennomført rømmingstilsyn og gitt Fjordlaks Aqua AS pålegg om utvidet gjenfangstplikt. Med bakgrunn i at fangstene ikke har gått ned er det er også gitt pålegg om ny undervannsinspeksjon av anlegget, opplyser de.

De ber også publikum om å melde inn observasjoner av regnbueørret i området.

Publisert: 29.06.2017 , 12.54


Siste saker

X