Villfanget leppefisk på teine. Foto: Tonje K Sørdalen.

Reguleringer for fiske etter leppefisk ikke klare likevel

Nærings- og fiskeridepartementet lanserte i går ny forskrift om regulering av fiske etter leppefisk for 2017. Denne er trukket tilbake.

– Vi sendte tidligere ut en pressemelding om regulering av fiske etter leppefisk 2017. Dette var en beklagelig feil, reguleringen er ikke fastsatt ennå, skriver departementet på sine hjemmesider i går ettermiddag, etter at saken ble videreformidlet på kyst.no.

Vi har etterspurt når reguleringene ventes å være klare, og hva som gjenstår for å få disse på plass, men har foreløpig ikke mottatt tilbakemelding på dette fra departementet.

De sentrale elementene som ble meldt i forskriften i går er:

  • Det opprettes en åpen gruppe i deltakerforskriften som bl.a. innebærer at fartøyeier bare kan delta med ett fartøy.
  • Det innføres fartøykvoter på 75 000 fisk per fartøy. Det fastsettes ikke totalkvote.
  • Det vil fortsatt kunne søkes om tillatelse til fritidsfiske etter leppefisk for omsetning på bestemte vilkår.
  • Fisket åpnes 17. juli sør for Stadt og 31. juli nord for Stadt. Fiskeridirektoratet kan endre åpningsdatoen etter råd fra Havforskningsinstituttet. Det er ikke satt noen sluttdato. Fisket kan derfor vare ut 2017.
  • Gjeldende minstemål videreføres, men det innføres påbud om at leppefisk under minstemål skal gjenutsettes der den er fisket.
  • Krav til røkting, redskapsmengde og seleksjonsinnretninger i teiner og ruser videreføres.

Publisert: 30.06.2017 , 09.24


Siste saker

X