Fersk fillet Chile 2

Rekordhøye slaktevolumer for Marine Harvest

Aldri tidligere har Marine Harvest levert høyere slaktetall enn hva de gjorde i Q4. I året som kommer estimerer selskapet på et økt produksjonsvolum på fem prosent.

Henrik Wiedswang Horjen

– Det har vært et eksepsjonelt kvartal. Ikke siden 1993 har tilbudsveksten vært så sterk som inneværende kvartal. I forhold til sist kvartal er tilbudsveksten opp 19 prosent.

Slik innledet Alf-Helge Aarskog Marine Harvests kvartalsfremlegging. Riktignok var driftsmarginene kraftig preget av de lave lakseprisene i perioden, men de enorme volumene som ble eksportert i fjerde kvartal har samtidig medført at laksen har blitt ”tvunget” ut i markedet.

Les også: – Ingen grunn til å være overoptimist

Artikkelen fortsetter under bildet..

Lakseslakteri Chile

BREMSER I CHILE: Marine Harvest øker estimert produksjon i 2012 med fem prosent. Den veksten kommer hovedsaklig fra Chile og Norge. Samtidig er Chile landet selskapet holder igjen mest da vurderingen av den biologiske risikoen i landet som høy.

 

Fjerde kvartal ”All time high”

For aldri tidligere har oppdrettsgiganten produsert mer laks enn hva det gjorde i Q4 med sine 104 589 tonn laks. Tilsvarende tall for Q4 2010 var vel 15 prosent lavere.

De høye volumene var imidlertid ingen overraskelse da volumene stemte overens med de som selskapet guidet på tidligere i januar.

For neste år guider selskapet på totalt 360 000 tonn laks. Det er en oppgang på fem prosent som i hovedsak skyldes tilbakekomsten i Chile. Oppdrettsigantens bremser imidlertid ned sammenlignet med den globale laksenæringen. I 2012 estimerer selskapet en industriell tilbudsvekst på opp mot 16 prosent.

Holder tilbake i Chile

Men selv om den prosentuelle oppgangen delvis kan forklares med Chile er landet også der hvor selskapet holder mest igjen. For 2012 estimerer selskapet en slakteoppgang på 30 prosent, hvilket tatt i betraktning til den chilenske næringen som sådan er et forsiktig estimat.

Landet som sådan har i et tolv måneders sammenligning enn estimert oppgang på 71,4 prosent fra de 65 300 tonnene den chilenske oppdrettsnæringen produserte i fjerde kvartal.

Lusen bekymrer

Den lave profilen selskapet holder i forhold til risiko forklares med bekymring for de høye lusetallene som er i Chile. Dødeligheten er fremdeles lav, men mer frekventert avlusning har både påført selskapet høyere kostnader. På fremleggelsen fortalte Aarskog at selskapet må lusebehandle hver måned, og at dette stresser fisken mer enn nødvendig.

De relativt høye lusetallene er det som skaper størst bekymring i forhold til produksjonen. Da nedsmeltingen fant sted i Chile var det i første omgang ekstreme lusetall som utløste ILA-utbruddet.

– Vi har valgt å legge oss på en minimumsbemanning i Chile og holde produksjonen nede i Chile for å avvente den biologiske risikoen. Både i 2010, 2011 og 2012 vil vi ha et smoltutsett på 8 millioner, sier kommunikasjonsdirektør i Marine Harvest, Jørgen Christiansen.

Publisert: 09.02.2012 , 07.00


Siste saker

X