Illustrasjonsbilde: Rømt laks. Foto: Sjømat Norge.

Rekordlave rømmingstall

Foreløpig statistikk viser at kun 16 000 fisk rømte fra norske opdrettsmerder i fjor.

Statistikken fra Fiskeridirektoratet viser rekordlave tall for 2017. Øyvind Lie, som er direktør for Kyst- og havbruksavdelingen, sier til kyst.no at de har jobbet målrettet med å forebygge rømminger i 2017, og at dette er noe de vil fortsette med i 2018.

– Tallene over innrapporterte rømminger for laks og regnbueørret 2017 er gledelige, samtidig som vi ikke kan konkludere med et trendskifte ut fra ett enkelt år, sier Lie. 

Han legger til at direktoratet blant annet må ta høyde for at sluttrapportering på en rekke av rømmingene ikke har kommet inn, og at tallene for fjoråret derfor kan øke noe.

Det ligger likevel an til at det aldri, noe år har rømt så lite fisk som i fjor.

– Vi arbeider med å sammenstille data på dette området for å få en fullstendig oversikt, opplyser han.

Statistikken per slutten av november 2017 viser 10 000 laks, 6 000 regnbueørret, 49 rognkjeks og 50 000 kveiter.

For laks har tallene aldri vært så lave. For regnbueørret hadde både 2011, 2013 og 2014 lavere rømmingstall, men er har en positiv trend etter høyere tall i både 2015 og 2016.

Flinke å rapportere

Når det gjelder rapportering, mener Lie at oppdretterne generelt er flinke, både innen forebyggende rømmingsarbeid og rapportering av hendelser.

– Men vi opplever fremdeles enkelte situasjoner med rømt laks som ikke kan knyttes til en kjent rapportert rømming, legger han til.

Lie påpeker at foruten en større enkelthendelse med kveite, har fjoråret vært dominert av mange mindre rømminger.

– Dette vises igjen i gjenfangstfiske-tallene som nå ligger ute, sier han, og minner om at selskapene ved rømming har gjenfangstplikt i sjøområdet innenfor 500 meter fra anlegget.

Per slutten av november 2017 var det rapportert en gjenfangst av nær 170 laks, 450 regnbueørret og én rognkjeks.

Statistikk over rømt oppdrettslaks. (Klikk for større bilde). Kilde: Fiskeridirektoratet.

Statistikk over rømt regnbueørret.  (Klikk for større bilde). Kilde: Fiskeridirektoratet.

Publisert: 08.01.2018 , 08.00


Siste saker

X