Rekordtall for materialgjenvinning

Så mye som 17.800 tonn plastemballasje ble materialgjenvunnet til nye plastprodukter i løpet av årets ni første måneder. Dette er ny rekord.

-Ja, dette er ny gjenvinningsrekord for plast i Norge, sier en fornøyd Peter Sundt, administrerende direktør i Plastretur AS til kyst.no. Han understreker samtidig at vi bruker stadig mer plastemballasje her til lands, blir det samlet inn og gjenvunnet mer enn noen gang tidligere. Forbruket har de senere årene steget fra 95.600 tonn til 107.000 tonn, og øker stadig, noe som både stiller krav til at det samles inn mer, og at returordningene blir mer effektive. Fremgangen kommer i alle markeder. På gjenvinningssiden kan Plastretur dokumentere solid vekst fra husholdninger, landbruk og fiskeoppdrett. Fra næringsliv er gjenvinningen foreløpig konstant, men ettersom det samles inn mer enn noensinne fra næringslivet, vil dette i løpet av kort tid gi seg utslag på gjenvinningstallene. Også innsamling og gjenvinning av EPS (Isopor®) går bedre enn noen gang, og foreløpig ligger man an til 36% materialgjenvinning av EPS, som i hovedsak består av brukte fiskekasser. – Vi opplever en økende oppslutning om våre returordninger fra husholdninger, landbruk, fiskeopp-drett og norsk næringsliv for øvrig. Samtidig blir gjenvinningsteknologien stadig bedre, og samlet gir dette de hyggelige resultatene, sier Sundt. Et bevis på det sistnevnte er Folldal Gjenvinning, som i år har økt sin kapasitet og blitt Nordens største gjenvinner av plastfolie. Plastretur har fått et skikkelig fotfeste i næringslivet. – Bedrifter som kildesorterer plastemballasje ser raskt resultater både i form av lavere avfallskostnader og at miljøinnsats er motiverende for bedriftens ansatte. Og selv om det er bedrifter som ennå ligger litt etter, så skal vi gjøre vårt for å få dem til å bli bedre på kildesortering, legger Sundt til.

Publisert: 12.11.2003 , 10.59


Siste saker

X