Resistensutviklingen vil ikke snu

Tross en nedgang i bruk av legemidler mot lakselus vil ikke dette samtidig gi en nedgang i resistens. Veterinærinstituttet advarer også mot at Sclice vil miste sin effekt som påslagshemmer.

I sin «Årsrapport fra overvåkingsprogrammet for legemiddelresistens hos lakselus i Norge i 2016» skriver Veterinærinstituttet at nivået av resistens fortsatt var høyt langs hele kysten.

Dette gjaldt i særdeleshet for resistens mot stoffene deltametrin, azametifos og emamektin benzoat. Det ble også sett resistens mot hydrogenperoksid, men ikke i samme utstrakte grad som mot de andre stoffene.

Reduserer ikke resistensen

Instituttet oppgir at det i 2016 ble forskrevet legemidler mot lakselus 1941 ganger, noe som er 40 % færre enn de 3269 forskrivningene som var i 2015.

Men denne reduksjonene i bruk av medisinske behandlinger, vil forventes de dessverre ikke å gi en vesentlig reduksjon i opparbeidet motstand mot legemidlene.

– Grunnen til dette er mangelen på sensitive parasitter som muligens kunne ha fortynnet hyppigheten av resistensgener, i fravær av seleksjonstrykk . Den andre grunnen er den kontinuerlige bruken av medisinske behandlinger, dog med en lavere intensitet, skriver de i rapporten.

De påpeker at de behandlinger som gjøres, vil bidra til å ikke bare vedlikeholde, men også øke hyppigheten av resistens. Bekjemping av lakselus må derfor, i fravær av nye legemidler, utføres mer gjennom forebygging og ikke-medisinske behandlingsalternativer, mener Veterinærinstituttet.

Slice går feil vei

I rapporten problematiserer de også at det er ett legemiddel som ikke følge trenden med nedgang, og det er Slice (emamektin benzoat). Dette legemidlet ble forskrevet 607 ganger I 2016 mot 522 I 2015.

– Dette skjer tross det faktum at emamektin benzoat-resistens var utbredt i de same områdene som legemiddelet ble forskrevet.

Middelet brukes først og fremt til å hindre påslag av luselarver.

– Effektiviteten på luselarvene er hevdet å være tilstede ennå, selv på larver fra resistent lakselus. Bruken i områder med resistent lus, vil imidlertid selektere for mer emamektin-resistente parasitter. Dette kan også inkludere larver etter hvert, skriver de.

Publisert: 04.04.2017 , 12.24


Siste saker

X