«Resolute» fra West Contractors til Skottland

Ølensvåg: De skotske rederne fra Gardenstown måtte grave dypt i lomma etter at de hadde bestemt seg for nybygg. Den flotte skuta «Resolute» har kostet hele 120 millioner kroner.

Men så er de til gjengjeld fornøyde med resultatet. West Contractors AS har gjort en glimrende jobb, skal vi tro de fornøyde rederne brødrene David og George West. Endre Matre har fra verftets side vært prosjektansvarlig, og han forteller at alt har gått etter planen. – Alle tester i forkant av at fartøyet skal i aktivt fiske har vist at båten fungerer godt, sier han. I skrivende stund har «Resolute» allerede vært på feltet en knapp måned. Tredje generasjon Familien West har i mange generasjoner vært fiskere, men de tre siste har i tillegg vært fiskebåtredere. George forteller at deres far kjøpte den første båten i 1967. En trebåt som de drev fiske med på kysten av Skottland. I 1974 skaffe de seg det første stålfartøyet. Siden den gangen har de hatt flere fartøy. I den senere tid har de hatt to fartøyer der det ene har vært styret av Georg og det andre av David. Begge disse er nå skiftet ut til fordel for «Resolute», deres definitivt største, dyreste og flotteste båt. – Nå skal det bli anledning til å overlappe hverandre mer enn tidligere, sier de to og håper det vil gi dem begge noe mer fritid enn før. De har for øvrig med hver sin sønn på den nye båten. På skinner Prosjektleder Endre Matre er godt fornøyd med sluttresultatet. Han forteller at det har medgått rundt seks måneder til planlegging, nye seks måneder på bygging av skroget og ytterligere seks måneder er brukt på utrustningen. ? Til sammen har vi brukt ca. halvannet år på jobben, konkluderer han. Endre legger til at utrustningen er godt planlagt og tilpasset redernes ønsker. – I tillegg har vi fått med det nyeste nye som er tilgjengelig innenfor denne fartøygruppen, nemlig Wessel Management, forteller prosjektlederen stolt. Dette systemet er utviklet for offshore, men er nå tilpasset store fiskefartøyer. Dette er et system for drift og vedlikehold av kompliserte tekniske installasjoner som «Resolute» og andre liknende fartøyer i høyeste grad må sies å være. Effekten av systemet er mer rasjonell drift og lavere vedlikeholdskostnader. Skroget er bygget i Polen, og design er levert fra Vik & Sandvik. Rundt 70 mann ved West Contractors har vært sysselsatt med utrustningen av «Resolute». Omstilling må til West Contractors i Ølensvåg har en sammensatt kundegruppe. Offshore, nybygg og reparasjon/ombygging er blant de viktigste kundegruppene. Dette gir arbeid til rundt 170 ansatte på det jevne. Ved verftet har de satset på å ligge i forkant av den dramatiske utviklingen i markedet, og tatt konsekvensen av at det er mye mindre å hente på stålarbeider nå enn tidligere. I stedet har selskapet valgt å satse på oppdrag som er teknologisk krevende.

Publisert: 01.10.2003 , 14.12


Siste saker

X