Rømt oppdrettslaks tatt i storruse i Hardangerfjorden i 2012 (Foto: Bjørn T. Barlaup)

Rømming på Hitra

Inspeksjoner etter storm på Trøndelagskysten, viser at inntil 30.000 smolt kan ha rømt fra Lerøy Midts lokalitet ved Omsøyholman på Hitra. Fisken har en snittvekt på 170 gram. – Vi beklager på det sterkeste at en slik rømming har skjedd, sier admistrerende direktør i Lerøy Midt AS, Sven Amund Fjellvær.

Under stormen som herjet store deler av norskekysten 26. – 28. November, ble det avdekket en rift i en not på lokaliteten Omsøyholman i Hitra kommune. Lokaliteten driftes av Lerøy Midt AS, som er et heleid datterselskap av Lerøy Seafood Group ASA. Nota hadde et antall på 199. 000 stk smolt med en snittvekt på 170 gram.

– Fiskeridirektoratet ble umiddelbart varslet etter inspeksjonen og garn ble rutinemessig satt ut. Det har ikke resultert i gjenfangst, sier Sven Amund Fjellvær i Lerøy Midt AS.

Går igjennom utstyr

I samråd med Fiskeridirektoratet ble nota tatt inn til inspeksjon 9.desember og fisken ble kontroll-telt. Kontrollen viser et registrert avvik på minus 30 000 stk. fisk på brønnbåtens tellesystem.

Stig Nilsen, konserndirektør i Lerøy Seafood Group uttaler at konsernet har null rømmingshendelser som mål.

– Vi tar denne hendelsen svært alvorlig og vil gjennomgå hele hendelsesforløpet med Fiskeridirektoratet og våre leverandører understreker, Nilsen.

Publisert: 11.12.2013 , 08.01


Siste saker

X