Røkke tror på torskeoppdrett

Tromsø: - Jeg tror oppdrettstorsk vil ha livets rett, sa Kjell Inge Røkke til forsamlingen på Fisk 2003 i går.

Han mente oppdrettstorsk gradvis vil kunne bli et viktig suplement til villfanget torsk, spesielt i tider på året da vi i Norge fanger lite villtorsk. – Dette kan skje i et tidsrom på fem til femten år, mente han. Men han var ikke villig til å satse selv med det første. – Foreløpig får ikke Norway Seafoods penger til å investere i noe slikt. Det er en del som må løses først. For eksempel at torsken har et stort hode og en omfangsrik mage, og jeg er foreløpig usikker på hvor mye vi ville fått igjen for de kronene vi hadde måtte bruke på fôr, sa han. Røkke så heller ikke for seg at oppdrettstorsken på sikt ville utkonkurrere villtorsken. – Målet må ikke være å skyve villtorsken ut av markedet, men å være et suplement til den, sa han.

Publisert: 02.12.2003 , 07.00


Siste saker

X