Røkt Norsk Ørret best likt

Fryst Norsk Ørret foretrekkes som råstoff for røykte produkter. Det viser en studie blant japanske konsumenter gjennomført av Fiskeriforskning på oppdrag fra Eksportutvalget for fisk.

Studien ble gjennomført som en blindtest der konsumentene ble bedt om å ta stilling til fire kriterier: Smak, tekstur, fettinnhold og farge. Forskjellene som her kommer fram gir en god pekepinn om hvilke faktorer konsumentene legger vekt på ved evaluering av røykte produkter. Smak er ikke uventet det viktigste kriteriet, og omtrent identisk med totalbedømmingen av de ulike produktene. Fryst Norsk Ørret vurderes av konsumentene å ha best smak. Også på tekstur og fettinnhold kommer norsk ørret best ut i evalueringen, selv om forskjellene mellom de ulike produktene er mindre ved bedømmelse av fettinnhold. Fargen på fiskekjøttet regnes som en svært viktig egenskap ved lakseprodukter av både aktører i handelen og konsumenter. Den vanlige oppfatningen for laksefisk har vært at «jo rødere, jo bedre'». Resultatene fra undersøkelsen viser imidlertid at dette er en sannhet med modifikasjoner. Selv om chilensk ørret vurderes som like intens i rødfargen som fersk Norsk Ørret og mer intens en fryst Norsk Ørret, foretrekker konsumentene fargen både på fersk og frosset Norsk Ørret framfor den chilenske. Det tyder på at det finnes en øvre grense for hvor rød røykt laksefisk bør være. Er fisken for rød i kjøttet oppfattes den av konsumentene som «kunstig farget», i motsetning til «naturlig». Her viser undersøkelsen at Norsk Ørret har et fortrinn. Også for anvendelse til sashimi kommer norsk fersk og frosset ørret godt ut hos konsumentene. I tråd med hva en kunne forvente vurderes også fersk norsk laks og tasmansk laks bra av konsumentene til denne type bruk.

Publisert: 18.03.2003 , 08.52


Siste saker

X