Rolf Nordmo er ansatt som ny daglig leder i Aquaculture Innovation AS. Foto: privat.

Rolf Nordmo er ny daglig leder i Aquaculture Innovation AS

Rolf Nordmo er tilsatt som daglig leder i Aquaculture Innovation AS, og vil tiltre stillingen etter sommerferien.

Nordmo er 59 år og utdannet veterinær fra Norges Veterinærhøgskole. Han har innehatt en rekke lederstillinger i havbruksrelaterte virksomheter nasjonalt og internasjonalt, og var som stasjonssjef sentral i etablering, oppbygging og drift av Veso Vikan forskningsstasjon i Namsos, melder selskapet i en pressemelding.

Han har også vært adm.dir i Biotec Animal Health AS og Biorigin Scandinavia/Europe AS hvor han jobbet med FoU og globalt salg av immunstimulerende preparater til produksjonsdyr inkl. fisk, bl.a. MacroGard – en benchmark innen betaglukaner.  Nordmo har også vært adm.dir i AquaGen AS og veterinærinspektør i Landbruksdepartementet.  Han er styreleder i Emilsen Fisk AS og styremedlem i Salmo Future AS og Arctic Feed Enzymes AS hvor han også er medstifter og medeier.

– Styret i Aquaculture Innovation AS er svært glad for å få en kapasitet som Rolf Nordmo til å lede selskapet i en spennende periode med hovedfokus på utvikling og uttesting av bærekraftige løsninger for havbruksnæringen, sier styreleder Paul Birger Torgnes.

– Nordmo sin solide kunnskap og brede erfaring fra lederstillinger innen kompetansebasert havbruk gjør at han er rett mann til å videreutvikle Aquaculture Innovation AS i tråd med styrets og eiernes målsettinger, legger han til.

– Jeg er svært tilfreds med å ha fått tilbud om å lede den videre utviklingen av Aquaculture Innovation. Som veterinær har jeg hele mitt yrkesaktive liv jobbet i selskaper med relasjon til habvbruksnæringen , den meste spennende og framtidsrettede næringen vi har i Norge, sier Rolf Nordmo.

– Aquaculture Innovation er et relativt nystiftet selskap som jobber med ny og spennende teknologi for framtidens oppdrett noe som gir potensiale for vekst i årene framover. Samarbeid og gode relasjoner til andre store aktører i regionen gjør jobben ekstra spennende. Der er også svært interessante samarbeidsmuligheter mellom Aquaculture Innovation og andre selskaper hvor jeg er involvert enten gjennom styreverv eller eierskap, legger han til.

  • Aquaculture Innovation AS er et heleid datterselskap av Norsk Havbrukssenter AS.
  • Selskapet driver utvikling og uttesting av bærekraftig teknologi og løsninger i havbruksnæringen, og er samlokalisert med Norsk Havbrukssenters øvrige virksomhet på Toft like utenfor Brønnøysund.
  • Konsernet har en årsomsetning på ca. 200 mill. kr. og 16 ansatte.

Publisert: 09.06.2017 , 14.35


Siste saker

X