Inspeksjonsselskapet Rov AS ute på oppdrag. Foto: Rov AS.

Rov AS øker kapasiteten – ansetter ytterligere tre

Inspeksjonsselskapet Rov AS øker sin kapasitet og bestiller ytterligere et fartøy til i flåten til 2018. Daglig leder Robert Sørheim Olsen har store ambisjoner for selskapet og vil øke kapasiteten med 45-75 % frem til 2020.

Daglig leder Robert Sørheim Olsen (33) sier at bergensselskapet bevisst har valgt å spesialisere seg på et spesifikt marked og ikke favne om mange ulike oppgaver.

– Vi har forsøkt å krympe ned alt vi gjør, for å kunne drive så kostnadseffektivt som mulig, konstaterer Sørheim Olsen til kyst.no.

Selskapet har spesialisert seg på inspeksjoner, og gjør flere oppdrag for havbruksnæringen som er i stor grad fortøyningsinspeksjon, bunnkartlegging og notinspeksjoner.

Planlegger mer vekst

Robert Sørheim Olsen, daglig leder i Rov AS her avbildet i Bergen. Foto: Therese Soltveit.

Ved selskapets kontorer i Sandviken jobber tre og en halv stilling på kontoret, de resterende åtte i selskapet jobber ute i felten på skiftordning. Møterommet til selskapet er dekorert med økonomiske papirer om den fremtidige veksten selskapet ser for seg i 2017 og frem til 2020.

– Vi omsatte for 16 millioner kroner med positiv bunnlinje i fjor. Regnskapet er ferdig revidert denne uken, opplyser Sørheim Olsen.

Selskapet er eid 50/50 av Noomas (Jon-Terje Lepsøy) og Neptun Marine Consulting (Robert Sørheim Olsen).

Rovas skal nå akkreditere seg, dette mener han vil være med på å hjelpe dem i den videre planlagte årlige veksten på 45-75 % fram til 2020.

– Systemet vi nå har bygget i selskapet, gjør det enkelt for oss å kopiere en arbeidspakke og øke vår produksjonskapasitet på uavhengige og sporbare inspeksjonrapporter, informasjonsinnhenting og kartlegging. Vi vet nå nøyaktig hvordan vi skal skape gode team og hva vi trenger av egenskaper hos hver enkelt i organisasjonen og hvordan organisasjonen skal utvides. Noe som gjør at vi er trygge på at vi skal klare den planlagte veksten på en trygg og god måte, forklarer han. 

Målet for 2017 sier han er å omsette for 27 millioner og ha fem skift i drift gående på tre fartøy.

Skal ansette flere – etterspør flere damer i bransjen

Selskapet har nylig ansatt to nye fjes i selskapet som teknisk operatører, du kan lese mer om det her. 

– I år øker vi vår kapasitet med fem nye dyktige inspektører og vi har nylig bestilt ytterligere en arbeidspakke med fartøy for levering i juni 2018, som vil være lik de eksisterende arbeidspakkene i Rovas, opplyser han.

Salgsjef Bård Magne Karlsen t.v sammen med daglig leder Robert Sørheim Olsen, og kvalitetskoordinator Ståle Wiborg utgjør de ansatte på selskapets kontorer i Sandviken. Foto: Therese Soltveit.

Selskapet er midt i prosessen med å ansette de resterende tre operatørene ute på båt, og Sørheim Olsen skulle gjerne sett at flere kvalifiserte jenter/damer søkte.

– Det er få damer som jobber innenfor servicenæringen, det skulle jeg gjerne sett at endret seg. Vi ser etter folk som har erfaring fra spesielt havbruksnæringen.

Den unge lederen mener veksten til Rov AS vil være innenfor leveransen av sporbare og uavhengige inspeksjonrapporter til havbruksnæringen.

– Inspeksjonene er utført av dyktige personer med god kunnskap og erfaring fra næringen. Vi kommer til å strekke oss etter å ha ett positivt resultat under veksten, selv om det er dyrt å vokse, samtidig som vi er proaktive for å ivareta kundenes behov for kvalitet og leveringskapasitet. Samt overholder våre egne interne krav til sikkerhet og miljøpåvirkninger.

– Jeg er overbevist om at våre tjenester er med på å gi kundene våre en bedre sikkerhet og økt lønnsomhet, legger han til.

Grønn profil

Det grønne fargevalget på selskapet profil var i starten tilfeldig, siden mye av utstyret de først fikk var grønt. Deretter har ledelsen bevisst valgt å ha grønn som selskapsfarge. Sørheim Olsen forklarer at det er viktig for dem å være så miljøvennlige som mulig i sitt arbeid.

Styreleder og investor Jon-Terje Lepsøy skyter inn at de stadig tenker bærekraft i det de driver med.

– Grunnen til at vi ikke har kvittet oss med fargen er fordi vi har en bærekraftstanke, der miljø og samfunnet er viktig. Vi må tenke på den neste generasjon. Fargen appellerer til noe «grønt i oss», derfor får fargen bli, konstaterer Lepsøy. 

Inspeksjonsselskapet gjør fortøyningsinspeksjon, bunnkartlegging og notinspeksjonerute på oppdrag ved bruk av ROV. Foto: Rov AS.

FN har 17 bærekraftsnormer og selskapet følger den ene normen som omfatter hav.

– Og der kan vi bidra. Det representeres i fargen vår også, legger Lepsøy til.

Sørheim Olsen sier at driftskonseptet deres er å krympe ting ned for å kunne produsere høy kvalitet.

– Men det er viktig å gjøre det på en mer bærekraftig måte. De vil si lavere pris for du skaper bedre marked, du har mindre utslipp og båtene er mindre som gjør at du kan operer mer effektiv. Dette mener vi gjør at vi kan drive mer miljøvennlig enn kanskje andre selskap, fastslår han. 

Katamaran båtene til selskapet er spesialbygget i England. De er små og bygget for å være effektive, og gir lavere miljøpåvirkning.

Tidlig interesse for havbruk

Sørheim Olsen sier til kyst.no at han tidlig fikk interesse for havbruksnæringen, da han i ungdomsårene drev med dykking. Interessen ble etterhvert levebrødet da han freelancet som dykker for inspeksjoner på mellom annet oppdrettsanlegg.

33-åringen så da behovet på oppdrettsanleggene for å få inn mer kompetanse og tilby bedre inspeksjonsarbeid. Han gikk derfor til innkjøp av en ROV og startet freelance arbeid, og leide seg ut til selskaper i 2006. Dette utviklet seg over flere år og i 2012 bestemte han seg for å etablere Rov AS, med seg på laget fikk han investor Jon-Terje Lepsøy som  itillegg til kapital kunne bidra med stor kunnskap om næringen og skape nettverk. Sammen eier de 50 % hver.

Les mer om Rov AS og hvorfor Robert Sørheim Olsen valgte å stifte sitt eget inspeksjonsselskap i Norsk Fiskeoppdretts magasinutgave nummer 5. 

  • Selskapet holdt opprinnelig til i Godvik i Bergen, men har nå base mer sentralt i Sandviken i Bergen.
  • Selskapet er nå 12 fulltidsansatte som alle har fra 3–30 års erfaring fra dokumentasjons arbeid og maritime operasjoner herunder dykking, inspeksjon og bunnkartlegging.
  • Flåten består av tre hurtiggående fartøy som opererer i hovedsak sør for Stadtlandet. Når båtene er i Bergen ligger de fortøyd i Florvåg, hvor selskapet også har lager.

Se selskapet på oppdrag i bildeserien under. 

Publisert: 04.05.2017 , 10.45


Siste saker

X