Salg av storfisk ga gullkvartal for Bakkafrost

Færøyske Bakkafrost tjener penger i alle segmenter, tross lave priser. Både bunnlinjen og topplinjen økte i kvartalet.

I sterk kontrast til Grieg Seafood som tapte i alle regioner med en samlet ebit per kg på -4,55 kr, viser tallene fra færøyske Bakkafrost hvilke fordeler man i dag har av å være den mest effektive oppdretteren.

Lave priser til tross, selskapet tjente hele 8 kr per kg solgte fisk.

Bakkafrosts driftsresultat i kvartalet endte tilfredsstillende på 86,2 millioner danske kroner. Resultatet viste verdien av Bakkafrosts sterke verdikjede og strategi. Alle segmentene hadde positive marginer, hvor spesielt oppdrett segmentet viste sterke resultater.

Tilbudsveksten i kvartalet var sterk, hvilket medførte at prisene ble satt under press.

Like fullt, både bunnlinjen og resultatet til Bakkafrost er bedre enn på samme tid i fjor da også svært lave laksepriser preget markedet. Selskapet oppnådde driftsinntekter på 457,1 millioner danske kroner i kvartalet, mot 379,3 millioner på samme tid i fjor. 

Omsetningsøkningen kommer som følge høyere slaktevolumer på lavere priser og oppkjøpet av Havsbrún Group sommeren 2011.

Artikkelen fortsetter under bildet..

Konsernsjef Jacobsen kan glede seg over at Bakkafrost er best i klassen når det kommer til å drive oppdrett.

Positivt i alle segmenter

Kontali Analyse gikk under Produktivitetskonferansen i Kristiansund forrige uke, og ba norske oppdrettere se til Færøyene når det kom til effektivitet på oppdrettsiden.

Les mer: Kontali Analyse etterlyser kollektive grep på fiskehelsesiden

Resultatet i tredje kvartal taler for seg, og konsernsjef Regin Jacobsen oste tilfredshet under tirsdagens kvartalstallpresentasjon.

– Resultatet for 3. kvartal 2012 var bra, og marginene var enda høyere enn hva vi har vært vant med tidligere. Alle segmentene hadde positive resultater og dermed bidratt til konsernets resultat. I løpet av kvartalet var vi i stand til å utnytte den pressede prissituasjonen, og hadde relativt stor laks til slakting som ga høyere marginer, sier Jacobsen.

– Utsiktene er også gode som vi forventer Q4 å være det punktet hvor markedsbalansen snur, hvilket vi forventer vil resultere i høyere lakseprisen, sier konsernsjefen videre.

Den kombinerte oppdretts og VAP segmentet oppnådde en operasjonell EBIT på 78,5 millioner danske kroner, mot 53,9 millioner danske i tredje kvartal i fjor.

Slaktet storfisk med høyere vekt 

Det er spesielt to faktorer som forklarer Bakkafrosts eminente resultat.

Selskapet klarte også å slakte fisk på høyere snittvekt i kvartalet, hvilket ga dem den høyere prisen som regjerte i markedet. Prisdifferansen per kilo lå i tredje kvartal på hele 6 kroner mellom fisk i størrelse 3-4 og 6-7 kg

I tillegg var selskapet i mindre grad eksponert mot det prissvake USA-markedet.

– Vi så i kvartalet at prisene har vært høyere for den store fisken enn hva tilfellet har vært for den mindre vektklassen. Det er altså en liten bit av hell i våre tall, sier Jacobsen.

Flaks, eller ikke, fisken selskapet slaktet i kvartalet var 15 prosent større enn på samme tid i fjor. Superiorkvaliteten var også stigende med en andel på 91 prosent.

Slaktet 9730 tonn i kvartalet

Oppdrett segmentet oppnådde en operasjonell EBIT på DKK 75,0 millioner (DKK 20700000). Hittil i år har oppdrett segmentet oppnådd en operasjonell EBIT på DKK 189 700 000 (DKK 237 200 000).

VAP-segmentet gjort en operasjonell EBIT på DKK 3,4 millioner kroner, som er mindre enn den operasjonelle EBIT for 3. kvartal 2011, da VAP segmentet oppnådde en operasjonell EBIT på DKK 33.200.000.

Årsaken til det sterkere resultatet i 3. kvartal 2011, var den kraftige nedgangen i lakseprisen midtveis i 2011, mens kontraktprisene var på et høyt nivå.

Det tredje segmentet – fiskemel, olje og fôr – oppnådde en EBITDA på DKK 41,3 mill (DKK 39,8 mill.) i 3. kvartal 2012 og 66,1 millioner kroner for årets ni første måneder av 2012.

Selskapet slaktet 9730 tonn laks i kvartalet. I løpet av de ni første månedene har Bakkafrost slaktet 31 297 tonn sløyd vekt.

Bakkafrost overført 3.600.000 smolt i 3. kvartal 2012, hvilket er i tråd med selskapets planer. For årets første ni måneder, overførte Bakkafrost 8,4 millioner smolt.

Antall fisk i merdene er 8 prosent høyere ved utgangen av Q3 2012 enn på samme tid i fjor. Biomassen er 8,3 prosent høyere.

Publisert: 06.11.2012 , 07.58


Siste saker

X