Administrerende direktør i Salmar Trond Williksen. Foto: Skjermdump fra presentasjon av Q3 2017 Salmar.

Salmar ble best i Q3

Med en EBIT/kg på 23,6 kroner, ble Salmar best av de børsnoterte selskapene i tredjekvartal.

En bedret biologisk situasjon og god drift i samtlige av konsernets segmenter bidro til reduserte kostnader, og et sterkt resultat for SalMar-konsernet i tredje kvartal 2017, ifølge selskapets tredjekvartalsberetning.

Slaktevolumet var på 34 000 tonn, mot 29 600 tonn i tredje kvartal i fjor.

Operasjonelt driftsresultat (EBIT) for konsernet endte på 801,3 millioner kroner i perioden, opp fra 576,3 millioner kroner i tredje kvartal i fjor.

– God drift i alle segmenter og en biologi i bedring har bidratt til at SalMar igjen leverer et sterkt finansielt resultat, til tross for nedgang i lakseprisen gjennom kvartalet. Spesielt positivt er det at de seneste kvartalers positive kostnadsutvikling fortsatte også i tredje kvartal og at vår omfattende innsats og betydelige investeringer i håndtering av lakselus over tid, nå begynner å vise resultater sier konsernsjef Trond Williksen i SalMar.  

Samlede driftsinntekter var på 2,7 milliarder kroner i kvartalet, opp fra 2,3 milliarder kroner i tilsvarende periode i fjor. Dette ga et driftsresultat på 23,60 kroner per kilo mot 28,12 kroner per kilo i tilsvarende kvartal i fjor.

EBIT/kg for de børsnoterte selskapene i tredjekvartal 2017. Klikk for større.

EBIT/kg-resultatet gav dem en relativt klar førsteplass for tredjekvartal blant de fem andre matfisk-selskapene som  er notert på Oslo børs. Nest best ble Marine Harvest med 20,9 kr/kg. Deretter kom NRS med 19,3, Lerøy 17,4 kr/kg og 13,6 kr/kg. (De ulike selskapene kan legge litt ulike forutsetningene inn i dette tallet, men vi har tatt utgangspunkt i det tallet de rapporterer på).

Salmar Midt-Norge

I segment Midt-Norge var det for Salmar en nedgang i kostnad per kilo slaktet biomasse for tredje kvartal på rad.

– De gode resultatene kommer av god underliggende drift i tillegg til selskapets målrettede arbeid for styrking av beredskap, kapasitet og kunnskap knyttet til håndtering av biologiske utfordringer. Den biologiske situasjonen i Midt-Norge har hatt en positiv utvikling gjennom kvartalet og det er ventet en flat kostnadsutvikling i fjerde kvartal.

Salmar Nord-Norge

I segment Nord-Norge er den biologiske situasjonen god, og har sørget for en høy produksjon på de generasjonene som er slaktet i kvartalet. Dette har videre resultert i en positiv kostnadsutvikling fra foregående kvartal.

De skriver de opplevde som tidligere år noe økt lusepress i tredje kvartal, men er imidlertid godt rustet til å møte eventuelle biologiske utfordringer. Det er ventet en flat kostnadsutvikling i kommende kvartal.

 

Kontrakter

Kontraktsandelen for kvartalet var på 45%. Kontraktsandelen for fjerde kvartal 2017 antas å ligge rundt 40 prosent, med tilsvarende prisnivå som i første halvår 2017.

Slakt

For helåret 2017 planlegger SalMar å slakte rundt 134 000 tonn i Norge, fordelt på 86 000 tonn i region Midt og 48 000 tonn i region Nord.

Nordskott og Arnarlax

I Norskott Havbruk (Scottish Seafarms) og Arnarlax er det ventet et slaktevolum på henholdsvis 32 000 tonn og 9 500 tonn.

For helåret 2018 forventer SalMar å slakte rundt 143 000 tonn i Norge. I Norskott Havbruk (Scottish Seafarms) og Arnarlax er det for neste år ventet et slaktevolum på henholdsvis 27 000 tonn og 11 000 tonn.

Publisert: 15.11.2017 , 06.53


Siste saker

X