Salmar kjøper minoritetsaksjer

Lakseoppdretteren blar opp 70 mill. for aksjene i Salmar Rauma.
  SalMar signerte fredag en avtale om kjøp av samtlige 893.533 minoritetsaksjer i SalMar Rauma AS, ifølge  en børsmelding. Minoritetsaksjene utgjør til sammen 24,46 prosent av antall aksjer i SalMar Rauma AS, og  SalMar eier etter transaksjonen 100 prosent av selskapet.  
Konsernsjef Yngve Myhre i Salmar
Konsernsjef Yngve Myhre i Salmar.
Foto: Kristin Vallevik Gjerde

SalMar Rauma har åtte konsesjoner for produksjon av atlantisk laks i Midt-Norge (Møre og Romsdal),

i tillegg til aktiviteter knyttet til rogn og smoltproduksjon. SalMar Rauma eier også 51 prosent av

Vikenco AS, et selskap som driver med slakting og bearbeiding av laks. Kjøpesum for aksjene er 69,7

millioner kroner.

Publisert: 25.03.2013 , 09.52


Siste saker

X