Salmar-sjefen roser Mattilsynet for lusehåndtering

Luseproblemene er i ferd med å blomstre opp i Chile. Salmar-sjef Yngve Myhre gir indirekte ros til Mattilsynet for de strenge lusepåleggene de har gitt til næringen her til lands.

Henrik Wiedswang Horjen

For mens man i Norge i dag i de aller fleste steder ser ut til å få kontroll med lusesituasjonen, viser de seneste rapportene fra Chile at pilene peker i stikk motsatt retning.

Rapporter tyder på at i mer enn 20 anlegg har fisken mer enn ni lus per fisk. Under Havbrukskonferansen meldte Nordea Markets melder om at ved halvårsskiftet var 10-15 prosent av anleggene over tiltaksgrensen.

Tatt i betraktning av at man nå går inn i sommerperioden i Chile kan de høye lusetallene være en klar trussel mot næringen. Luseproblemene var som kjent det som utløste ILA-utbruddene som førte til en delvis nedsmelting av den chilenske næringen i årene 2008-2009.

Etter selv å ha vært i Chile sier Myhre at han nå med fordel på de tiltakene Mattilsynet har gjort med tanke på å begrense skadevirkningene av lakselus.

Les mer: Alvorlig lusesituasjon i Chile

Artikkelen fortsetter under bildet..

Yngve Myhre

Salmar-sjef Yngve Myhre uttrykte i Kristiansund at han så klare fordeler med måten lusehåndteringen foregår her til lands. Chile sliter nå med betydelig luseproblemer på flere steder.

Fordel med norsk metode

– Selv om vi i Norge ikke var veldig glad da Mattilsynet påla oss å behandle lusen lukket, så håndterer vi alle avlusninger i dag med lukket presenning. Det er et pålegg som chilenske oppdrettere er forespilt at de skal ta i bruk neste år, sier Myhre til Norsk Fiskeoppdrett.

I dag er lusebehandling i Chile basert på skjørt. Lusebehandlingen er den faktoren som først kan føre til en ubalanse på fiskehelsesiden i lakselandet. Marine Harvest har blant annet uttrykt stor skepsis til biologien der nede, og har i dag kun en svært begrenset produksjon i forhold til nivåene før krisen.

Uinteressant å gå inn i Chile

Kort avstand mellom lokalitetene førte dermed til at utbruddene fikk mye større konsekvens enn hva de ville fått i Norge.

– Der nede er det ikke den samme avstanden mellom lokalitetene. I Chile mangler også den næringskoordinerte opptreden vi har sett at vi har begynt å få svært mange steder i Norge, sier Myhre.

Konsernsjefen forteller eksplisitt at selskapet ikke har noen planer om å involvere seg i Chile.

Publisert: 26.11.2012 , 07.00


Siste saker

X