Witzøe Larsen Salmar

Salmar vil fordobles

Med en årlig vekst på seks prosent ser Salmar for seg å ha doblet produksjonen sin i 2025.

Henrik Wiedswang Horjen

Med bakgrunn i Sintefs prognoser om en femdobling innen 2050 fra én til fem millioner tonn, vil også Salmar gjøre det de kan for å ta del i den videre veksten innen norsk havbruk. FAO presenterte nylig en rapport der Norge ble betegnet som et annerledesland innenfor akvakultur.

Med Salmars optimistske fremtidsutsikter ser det ikke ut til at selskapet vil gå av veien for at Norge skal opprettholde dette ryktet.

Les også: FHL taler for vekst

Artikkelen fortsetter under bildet..

Witzøe Larsen Salmar

BYGGER SALMAR STØRRE: Salmar-eier Gustav Witzøe og oppdrettsjef Bjørn Larsen presenterte under selskapet Kapitalmarkedetsdag tanker om at selskapet vil fordobles innen 2025. Bildet er tatt under fjorårets befaring på selskapets lokaliteter på Froan.

Satser på økologisk laks

Selskapet har historisk hatt en vekst som i snitt har ligget på 23 prosent årlig. Med en videreført vektprosent på seks vil selskapet kunne slakte ut 210 000 tonn i 2025. Det er nesten en fordobling fra de estimerte volumene på 108 000 tonn i 2012.

Følg Norsk Fiskeoppdrett på Twitter her

Dette kommer frem gjennom presentasjonen selskapet sendte ut i forbindelse med Kapitalmarkedets dag på Kverva.

En enda større andel av disse volumene vil komme fra økologisk laks. Neste år vil selskapet produsere 7 000 tonn økologisk. Dette tallet vil ligge på 21 000 tonn, ifølge selskapets egne prognoser.

Publisert: 25.09.2012 , 11.12


Siste saker

X