Salmars sitt settefiskanlegget i Gjøvika, Tranøy. Foto: Salmar.

Salmars settefiskanlegg gir ringvirkninger på Senja

Salmar Nord åpnet i mai et nytt settefiskanlegg i Tranøy kommune på Senja. - Salmars virksomhet gir store ringvirkninger på Sør-Senja. Jeg er veldig glad for at det nye anlegget ble etablert, sier den lokale kjøpmannen Jostein Edvardsen.

Settefiskanlegget i Gjøvika hadde en kostnadsramme på 600 millioner kroner, og skal ha en produksjon på 15-20 millioner laksesmolt til virksomheten i nord. For ordfører Jan Fredrik Jenssen i Tranøy kommune var etableringen et kjærkomment bidrag til næringsutviklingen.

– Tranøy har fokus på oppdrettsnæringen. Vi har stilt arealer til disposisjon og vist at det er velvilje overfor havbruksnæringen i kommunen. Utbyggingen til Salmar er en anerkjennelse av det langsiktige tilretteleggingsarbeidet vi har gjort, men etableringen har også betydning for videre nærings- og industriutvikling i hele Midt-Troms, sier Jenssen.

Det massive anlegget omtales som et av verdens største og mest moderne settefiskanlegg og sysselsetter rundt 14 årsverk. Bygningsmassen er på mer enn 14.000 kvadratmeter.

– Anlegget er en betydelig investering som gir store ringvirkninger. Salmar har vært opptatt av å kjøpe tjenester lokalt og store andeler av investeringskostnadene på 600 millioner kroner gikk til lokale leverandører. Det har stor betydning for næringslivet og den eksisterende infrastrukturen i kommunen, sier ordføreren.

Optimistisk kjøpmann
På den nye Jokerbutikken på Stonglandseidet er kjøpmann Jostein Edvardsen full av optimisme. I byggeperioden bodde det en rekke arbeidsfolk i bygda som handlet på butikken. Nå har han kontrakt på å levere matvarer til den nye kantina.

– Det nye anlegget er et godt bidrag til omsetningen i butikken, men betydningen for Sør-Senja som område er større. Denne investeringen skaper nye arbeidsplasser og ny optimisme. Det gjør at flere vil bosette seg her. Vi leverer alt av matvarer til kantina. De er jo bra mange ansatte, så det tilsvarer flere familier, forteller Edvardsen.

I oktober 2014 åpnet han og familien Joker-butikken i splitter nye og moderne lokaler. Ifølge kjøpmannen var ikke Salmars etablering avgjørende for valget om å bygge nytt, men han legger ikke skjul på at det bidrar til at han ser lyst på fremtiden.

– De lokalene vi hadde var gått ut på dato. Vi hadde valget mellom å stenge ned eller å satse videre.  Det er langt herfra til butikkene på Finnsnes, så vi var klar på at vi ville tråkke til. Jeg er optimistisk i forhold til fremtiden her ute og sammen med hyttebygging og reiselivssatsing bidrar etableringen i Gjøvika til at vi er veldig positive, sier Edvardsen.

En av de viktigste næringsveiene
I 2020 går Tranøy inn i den nye storkommunen på Senja. At sjømatnæringen vil være en bærebjelke i næringsutvikling og verdiskaping, er ordfører Jensen ikke i tvil om.

– For den nye storkommunen vil sjømat være en av de viktigste næringsveiene fremover. Denne næringen har stor regional og nasjonal betydning. Her på Senja er vi godt rigget med mange lokale eiere som har vist at de vil være med på utviklingen. Det er svært positivt, sier Jenssen.

Stor etablering

Når settefiskanlegget, som både kan kjøres på ferskvann og saltvann tidligere i år sto ferdig,  ble dette være et av verdens største og mest moderne settefiskanlegg.

Bjørn Hembre som er settefisksjef i Salmar, forteller at anlegget også utformes også slik at det har potensiale for ytterligere utvidelse.

–  Vi la inn rogn i uke èn i 2017 og har satt ut 3,8 millioner smolt fra anlegget i høst. Produksjonen har gått bra. forteller Hembre til kyst.no.

Anlegget er et RAS-anlegg med i all hovedsak fixed-bed biofilter. Ferdigstillingen av anlegget ble en liten milepæl for selskapet, da det betydde at de i nord ble selvforsynte med smolt. Fisken som produseres skal være tilpasset forholdene i Nord.

– Den fisken vi produserer ved det nye anlegget skal produseres slik at vi optimaliserer produksjonen på sjø. Det vil i praksis si at vi får utnyttet MTBen enda bedre enn vi gjør i dag, har Hembre også tidligere uttalt.

De skal også produsere en del smolt på 250-300 gram ved anlegget men noe mer ytterligere om postsmoltproduksjon er enda ikke besluttet.

Publisert: 14.12.2017 , 11.30


Siste saker

X