Samarbeider for en bærekraftig framtid

WWF-Norge og Accenture Norge har inngått samarbeid for å styrke innsatsen for en bærekraftig framtid. Samarbeidsavtalen innebærer at WWF-Norge får støtte til sitt naturvernarbeid. Accenture får en kritisk og konstruktiv partner med bred erfaring fra miljø- og utviklingsprosjekter i hele verden.

Samarbeidet mellom WWF-Norge og Accenture vil blant annet handle om mer miljøvennlig fiske og fiskeoppdrett, mobilisering og kampanjer for fornybar energi og klimaarbeid, samt analyser og rapporter om relevante fagtemaer.

– Dette er et samarbeid vi har store forventninger til og både WWF og Accenture er begge opptatt av å få til en utvikling mot et fornybart samfunn. Vi skal nå jobbe sammen, bruke kunnskapen vår og finne de beste løsningene, sier WWFs generalsekretær Nina Jensen.

– Bærekraftighet er på agendaen til Accenture i vårt arbeid mot kunder både i Norge og globalt, og vi anser WWF som en sterk og profesjonell aktør som evner å bygge bro mellom frivillig sektor og næringslivet, og ser frem til et konstruktivt og lærerikt samarbeid i årene som kommer, sier Bente Svensson, leder for Management Consultant i Accenture Norge.

Samarbeidet har allerede startet

Accenture har, på oppdrag fra WWF, skrevet en forstudie rundt muligheter og barrierer for en bærekraftig oppdrettsnæring i Norge. Videre skal Accentures ansatte inviteres til å bidra til WWFs arbeid for ren energi i Uganda.

I distriktet Kasese i Uganda har innbyggerne satt seg fore at alle skal ha tilgang til fornybar energi. WWF er støttespiller og katalysator for en bred mobilisering av gode krefter i organisasjonslivet, akademia og næringslivet. Målet er at alle skal ha råd til å kjøpe seg lamper som lades opp av solenergi og effektive kokeovner som bruker mindre trekull, gjerne kjøpt gjennom lokale forhandlere og – hvis det trengs – med lån fra lokale banker.

– Dette viser spennvidden i vårt samarbeid med Accenture. Noe liknende er ikke prøvd før. Med dette prosjektet er ambisjonen å vise at fremtiden i Uganda er fornybar – slik den er det i hele Afrika og i hele resten av verden. Det er svært gledelig at Accenture sine ansatte nå vil være med og bidra i dette viktige arbeidet, sier WWFs generalsekretær Nina Jensen.

Les også: – Altfor dårlig

Publisert: 18.10.2013 , 08.43


Siste saker

X