Sammen for smolten

Det amerikanske forskningsselskapet MariCal og det norske Havbruksinstituttet Salmon AS danner strategisk allianse. Dette kom frem på en pressekonferanse i går. I følge dem selv vil samarbeidet bidra til å løse problemer knyttet til sikker smoltproduksjon. I tillegg vil samarbeidet generere ny forskning av internasjonal toppklasse til gode for norsk laksenæring.

Den strategiske alliansen mellom selskapene vil medføre at Havbruksinstituttet vil være en eksklusiv representant for MariCal sitt patenterte SuperSmolt-teknologi i Norge og på Færøyene. Havbruksinstituttet er sprunget ut fra forskningsmiljøet ved Høyteknologisenteret i Bergen og har allerede gitt laksenæringen en ny og bedre måte å teste om settefisken virkelig er utsettingsklar, basert på aktivitet ev et spesielt enzym i gjellene. MariCal har funnet frem til mekanismene som styrer fiskens oppfattelse av saltinnholdet i vannet den befinner seg i, og har utviklet en blanding av naturlig forkommende salter som dels skal blandes i fôret, dels skal løses i vannet fisken svømmer i. – På denne måten kan en produsere en meget god smolt på halvparten av den tiden det tar å gjøre det ved hjelp av lysstyring, slik det er vanlig i dag, sier Bjørn Guldberg, daglig leder av Havbruksinstituttet. Han fremhever fleksibiliteten i det å få en fisk utsettingsklar som den største fordelen ved teknologien. I disse dager med lite vann i elver og vannmagasiner har vi allerede fått en rekke henvendelser, der folk ønsker å ta i bruk teknologien for å framskynde smoltifiseringsprosessen, sier han. Det vil komme mer om denne saken i Norsk Fiskeoppdrett nr 1/2003.

Publisert: 08.01.2003 , 08.11


Siste saker

X