Sars presser renten ned

Sars er i ferd med å senke veksten både i verdensøkonomien og norsk økonomi. Epidemien vil på den måten være med å øke ledigheten og senke renten.

Økonomiprofessor Guttorm Schjeldrup ved NHH, tror at både Norges Bank og Finansdepartementet undervurderer hvilke virkning sars-epidemien er i ferd med å få på økonomien. – Vi ser allerede at luftfarten er hardt rammet og jeg frykter vi snart vil se virkningen i en rekke markeder som samlet bremser veksten i verdensøkonomien. Og timingen for viruset er særdeles uheldig i en tid da både amerikansk og europeisk økonomi ser ut til å utvikle seg atskillig svakere enn antatt, sier Schjeldrup. Prosjekter på venting – Det som nå skjer i Asia er at investorene sitter på gjerdet. Alle har problemer med å få utenlandske medarbeidere til å delta i prosjekter i områder av verden der det er fare for å bli smittet av sars. Dette utsetter en masse økonomisk aktivitet og bremser veksten i hele verdensøkonomien, sier professoren. Dette vil selvfølgelig også påvirke norsk økonomi med lavere aktivitet og fare for større ledighet. Sars presser renten – Trøsten for dem med mye gjeld er at sars faktisk vil kunne være med å presse renten enda lavere. Schjeldrup tror uansett på en ny rentereduksjon med et halvt prosentpoeng i juni, men ser ikke bort fra at en fortsatt spredning av sars-viruset alene kan bidra til en videre rentereduksjon. – Når det gjelder de økonomiske virkningene av sars er vi inne i en kritisk tid. Klarer man veldig snart å finne en vaksine og begrense epidemien, vil dette bli en forbigående affære for veksten. Hvis derimot sars fortsetter å spre seg på landsbygda i Kina uten at man får kontroll med den, kan virkningen på økonomien bli atskillig verre enn forutsatt. Schjeldrup er uansett redd for at den økonomiske risikoen ved sars er atskillig større enn en rekke markeder har tatt inn over seg. USA svikter Selv uten sars mener Schjeldrup det er vanskelig å finne de store lyspunktene i internasjonal økonomi. – Håpet var jo at USA nå skulle komme som det store lokomotivet i økonomien. Det har ikke skjedd. I tillegg har utviklingen både i Europa og Asia utviklet seg svakere enn forventet, sier Schjeldrup. Han får støtte av makro-analytiker Gunnar Torgersen i Holberg Forvaltning. – Utviklingen i USA og Europa er så negativ at vi av den grunn kan få flere rentekutt enn det pengemarkedet forventer, sier Torgersen. For pengemarkedet venter at renten gjennom sommeren vil falle med et helt prosentpoeng.

Publisert: 16.05.2003 , 09.06


Siste saker

X