Foto: Biofarm.dk ApS.

Satser på oppdrett av «Sunshine Bass» i Danmark

Det danske selskapet Biofarm.dk ApS mener Sunshine Bass er en ekte bærekraftig fisk. Energien til å drifte anlegget skaffer de fra én stor vindmølle.

Det danske firmaet Biofarm.dk ApS i Ejsing i nordlige Jylland ut til Venø Bukt, oppdretter «Sunshine Bass» i landbaserte RAS-anlegg, hvor overflødige næringsstoffer blir gjenbrukt i landbruk. Selskapet skriver i en pressemelding at energien de trenger til å drifte anlegget, skaffes fra én stor vindmølle. Det landbaserte anlegget kan veksle mellom ferskvann og saltvann, og inneholder hele produksjonsløpet, fra rogn til matfisk.

– Dette, samt at fôret er av høy kvalitet, sikrer at yngelen ikke får sykdommer eller parasitter. Derfor er fisk fra Biofarm.dk ApS fritatt fra frysekravet for rå fisk, skriver de i meldingen.

Selskapet har også valgt å unngå fôr som inneholder rester av griseblod, som betyr at fisken lever opp til de krav som stilles av Kosher som Halal-basert kost. Fôret har et høyt innhold av protein og uten innhold av plantemateriale som for eksempel soyabønner, for å unngå avsmak i fisken.

– Generelt har Sunshine Bass en mild og lett søtlig smak, skriver de, og opplyser om at hos Biofarm.dk ApS kan man faktisk bestille sin helt egen «designer-fisk». Dette betyr at en utvalgt del av produksjonen fôres etter ønske.

– Da vil fisken smake slik man liker den.

Fisken går fra yngel til matfisk i RAS-anlegget. Et automatisk system sikrer at fiskene får akkurat så mye mat de vil spise, uten fôrspill. Fiskene vil også håndfôres daglig, slik at det blir holdt øye med at appetitten er som den skal være.

Alle kar rengjøres annenhver dag, og det tas ut vannprøver for å sikre vannkvaliteten. Vannet renses ved hjelp av både biologiske og mekaniske prosesser og uten tilsetning av kjemikalier. Renseprosessen ender i en biokompost, som brukes som gjødsel på åkrene omkring anlegget.

– Det høye næringsinnhold bidrar til å skape god vekst for avlingene, skriver de.

  • Sunshine Bass er en krysning mellom artene sandbass (white bass) og stripet havabbor.
  • Arten ble først produsert i Florida.

Publisert: 15.01.2018 , 14.14


Siste saker

X