Laksens livssyklus er animert. Illustrasjon: BluePlanet Academy.

Se og lær oppdrett med ny portal

På nettportalen Blue Planet Academy kan nå driftspersonell på oppdrettsanlegg raskt få tak i oppdatert kunnskap for å gjennomføre «beste practice». Her kan man bl.a. finne korte animasjoner og videoer som omhandler alt fra laksens anatomi, til avlusingsoperasjoner.

– Skal man for eksempel utføre en bestemt driftsoperasjon, kan man se for seg at driftsleder går igjennom de aktuelle videoene sammen med sitt personell før operasjonen startes. På denne måte vil en i større grad kunne sikre seg at alle involverte er klar over sine gjøremål og ansvarsområder før selve operasjonen starer, forklarer Morten Bergslien, daglig leder i BluePlanet Academy.

Morselskapet Blue Planet AS er lokalisert i Stavanger, har fire ansatte og er en nettverksorganisasjon eid av næringen og offentlige aktører. Formålet til organisasjonen er å jobbe i skjæringspunktet mellom forskning og næringsliv, og utveksle kunnskap i næringen.

Morten Bergslien, daglig leder i BluePlanet Academy sier de har laget hundrevis av filmer og tusenvis av spørsmål og svar på den nye nettsiden. Foto: BluePlanet Academy.

– Vi ønsker å få til en raskest og enklest mulig læring. Det er dette BluePlanet Acadamy handler om. Vi har jobbet med utviklingen av portalen i cirka ett år, etter at vi fikk støtte av Innovasjon Norge i fjor, men ideen har vært der lenge, sier Bergslien til kyst.no.

Flere arter og språk

Inngående kunnskap om akvakulturproduksjon som tar utgangspunkt i temaene bærekraft, fôr, biologi, dyrevelferd, produksjon og lovverk skal sammen med kurs styrke kunnskapen til driftspersonell innen verdens akvakulturnæring.

Vi har laget hundrevis av filmer og tusenvis av spørsmål og svar. Hovedfokus har naturlig nok vært på laks i første omgang, men vi jobber også med flere arter og skal oversette materialet til flere språk, sier han.

I dag er portalen snart ferdigstilt for den norske versjonen av lakseproduksjon, men også artene tilapia, seabass og reker (L. vannamei) er under utvikling på engelsk, siden selskapet har fått forespørsler for et slikt verktøy globalt.

– Etterspørsel vil styre hvilke arter og språk vi setter fokus på i årene som kommer, legger han til.

«Best practice»

Ifølge Bergslien vil portalen være under kontinuerlig endring, samtidig som næringen utvikler seg fremover.

– Animasjonsfilmene våre er fra halvannet til tre minutter lange for å gjøre læringen mest mulig effektiv, for at oppdretterne ikke skal trenge å bruke mye tid for å hente relevant informasjon. De korte filmen gir også mulighet for rask korrigering og oppdatering av materiell etter behov.

– Er halvannet til tre minutter nok tid til å lære en om en havbruksoperasjon?

– Vi har arbeidet mye med å trimme ned informasjonen i filmene til det en virkelig har bruk for, slik at kunnskapsoverføringen blir enklest mulig. Brukeren vil selv kunne velge hvordan han fordyper seg i de forskjellige temaene. Vi har beskrevet ulike kunnskapsområder som spenner fra allmenn kunnskap til universitetsnivå for akvakulturfagene, forteller han.

Samler kunnskap

Morselskapet Blue Planet AS har gjennom flere år drevet prosjekt og konsulentvirksomhet innen havbruk, men i fjor tok de steget videre for å utvikle en global kunnskapsportal i BluePlanet Academy. Kunnskapsgrunnlaget hentes fra næringen, leverandører, veterinærer, forskningsinstitusjoner, universitet, offentlige institusjoner med mer.

– Norge har den fremste kompetanse på produksjon av laks og havbruksteknologi. Det var naturlig å starte med det vi kan best, og fokuset vil også ligge her fremover.

– Det som ligger tilgjengelig på den åpne versjonen av BluePlanet Academy i dag, er kun en brøkdel av hva som ligger i portalen når en logger inn, legger Bergslien til.

Se eksempel på video her. Klide BluePlanet Academy.

 

Publisert: 29.08.2017 , 10.00


Siste saker

X