Rognkjeks som spiser lus

Se rognkjeksen spise lus

Et forsøk utført ved Namdal Akvasenter i Flatanger har ved hjelp av film dokumentert rognkjeksen sine lusespiseregenskaper. - Utsiktene til at vi har fått en ny medhjelper i kampen mot lakselusa, er svært lovende sier marinkonsulent i Nord-Trøndelag Per Andersen.

Pål Mugaas Jensen

I Nord-Trøndelag har Marine Harvest, Salmar og Bjørøya fiskeoppdrett gått sammen om å finansiere en traineeordning. Styringsgruppen til ordningen ønsket at den som for øyeblikket er trainee, Nils Vestvik, skulle se på effekten av rognkjeks som lusespiser.

– Det siste året er det rapportert om lovende forsøk med bruk av små rognkjeks og rognkall (hunn og hann) som lusespiser på laksen. Vi ønsket gjennom enkle karforsøk å undersøke og eventuelt stadfeste atoppdrettet rognkjeks/rognkall beitet lakselus av laksen, forteller marinkonsulent i Nord-Trøndelag Per Andersen, som er faglig veileder for traineestillingen. Saken fortsetter under bildet

Rognkjeks som spiser lus
Rognkjeks som spiser lus. Foto: Namdal akvasenter.

Andersen forteller at ca 30 000 fisk ble hentet fra Arctic Cleanerfish som har startet oppdrett av rognkjeks. Det meste av fisken ble satt i merd med laks, men 7-800 ble tatt ut og satt i kar hos Namdal Aquasenter, som er Bjørøya Fiskeopdpretts visninsgskonsesjon.

Rognkjeksen hadde før forsøket kun gått på tørrfôr og har ikke blitt tilpasset lusespising. Det ble likevel raskt observert lusesnapping. Ved dissekering av magesekker ble det påvist varierende og til dels stort antall spiste lakselus, sier han.

Namdal Akvasenter har lagt ut film som viser rognkjeksen i aktivitet:

Klikk her for å se den unike filmen.

– Utsiktene til at vi har fått en ny medhjelper i kampen mot lakselusa, er svært lovende, konluderer Andersen.

Forsøket er nærmere beskrevet i Norsk Fiskeoppdrett nr 1, som snart er klar for distrbusjon til abonnenetene.

Publisert: 12.01.2012 , 07.00


Siste saker

X