Seks retter på strak arm

FISK2003 skal ikke bare stimulere til debatt og refleksjon, ganen skal også stimuleres. I år har vi utfordret Rica Ishavshotel i Tromsø til å lage en seksretters sjømatmiddag som i aller høyeste grad skal være en del av konferansens faglige program.

Det er lenge siden briten Steven Peter Carlyle tok steget fra grytene på den engelske hotellfagskolen til mer avanserte sjømatretter. Han har arbeidet i hotellnæringen i Norge helt siden 1976, bare avbrutt av ett år i Saudi Arabia. Carlyle er nå kjøkkensjef på Rica Ishavshotel i Tromsø og har tatt utfordringen fra FISK2003 på strak arm: En seksretters festmiddag som skal inspirere, skape diskusjon og sørge for at konferansedeltakerne med selvsmak får oppleve næringens fortreffelighet. Sjømat preget av fjord og fjell, oppvokst i sitt naturlige habitat, er det bilde han har på sjømaten både når han står på kjøkkenet og tilbereder og når han snakker om den. ?Det er dette bildet næringen markedsføres under i utlandet, og det stemmer mener Carlyle. Selv legger han stor vekt på nærhet til leverandørene. ? Jeg har ikke noe tro på å skifte leverandører ut fra pris til enhver tid. Nærhet og tett samarbeid er alfa og omega for kvalitet. Det gjelder på begge sidene av bordet. Leverandører som kjenner meg, kunne ikke finne på å sende meg noe av dårlig kvalitet. De vet hvilke krav jeg stiller. Det tette samarbeidet gjør også at vi får en dialog der vi lærer av hverandre. Sånn sett ivrer jeg for et enda tettere samarbeid mellom sjømatnæringen og hotellnæringen, sier han. Å lage sjømat for sjømatnæringen synes han er en strålende utfordring. ?En seksretters meny er både spennende og krevende. Vi kommer til å tenke både tradisjonelt og utradisjonelt når vi komponerer menyen. Utfordringen ligger i å få de ulike smakene til å passe sammen, forklarer han. I tillegg setter han pris på å få utfordringen nettopp på sitt kjøkken. ?Dette kommer til å bli til stor inspirasjon for alle oss som arbeider på kjøkkenet på Rica Ishavshotel. Middagen håper han vil skape inspirasjon og bidra til å øke deltakernes tro på det de driver med. ?Det må jo være utrolig inspirerende å få lov til å jobbe med noe som kan smake så fantastisk, avslutter Steven Carlyle med et smil.

Publisert: 27.11.2003 , 07.00


Siste saker

X