Selger landbruk – vil kjøpe oppdrett

Cermaq ASA har iløpet av året redusert gjelda med 769 millioner kroner. Inntektene fra salg av virksomhet er brukt til å betale gjeld.

Siden desember 2001 er gjelden i Cermaq redusert med hele 1,7 milliarder kroner. Pengene kommer i hovedsak fra salg av selskaper innenfor landbruksvirksomheten. I år er både Norgesmøllene og aksjemajoriteten i Unikorn solgt. Nå er Cermaq i posisjon til å ekspandere ytterligere i oppdrett. Konsernsjefen i Cermaq, Geir Isaksen legger ikke skjul på at konsernet ønsker å bli større i oppdrett, men avviser over for kyst.no at det pågår konkrete forhandlinger. – Vi tror oppdrett kommer tilbake, men vi ser også at oppdrett er en type virksomhet som krever mye egenkapital, sier han. Egenkapitalandelen i Cermaq var ved utgangen av september i år 45%, og den er i bedring. – Vi har positiv effekt fra dollarkursen og vi har redusert kapitalbindingen i oppdrett, forklarer han. Kjøpe Dåfjord? – Er det aktuelt for Cermaq å kjøpe Dåfjord? – Jeg vil ikke kommentere enkeltselskaper, men jeg registrerer at bankene sier at de ikke har ønske om å drive oppdrett, derfor vil deres engasjementer før eller senere komme ut for salg. Men det betyr ikke at vi står parat. Det vil avhenge av pris og en rekke andre forhold, sier Isaksen til kyst.no.

Publisert: 06.11.2003 , 10.00

Mest lest


Siste saker

X