Salmar-lokalitet i Troms. Foto: Salmar.

Ser ingen åpenbar grunn til hvor ILA-smitten skulle komme fra

Salmar Nord er igang med utslakt av deres andre lokalitet hvor det er ILA-mistanke i Troms fylke på kort tid. Ørjan Jensen, daglig leder i selskapet sier til kyst.no at dersom det blir påvist ILA, ser de ingen åpenbar årsak til hvor smitten kommer fra, og vil derfor igangsette en omfattende etterforskning.

Ørjan Jensen, daglig leder i Salmar Nord mener det ikke er noe åpenbar grunn dersom de får påvist ILA-mistanken. Foto: Privat/Facebook.

Mattilsynet har meldt om mistanke om ILA ved lokaliteten Skogshavn i Dyrøy kommune i Troms fylke. De har båndlagt lokaliteten grunnet mistanken og nærhet til Kvitfloget som også har mistanke om ILA, som kyst.no nylig har meldt. Les mer om saken her. 

Eier av lokaliteten er Salmar Nord, og Ørjan Jensen som daglig leder i selskapet sier til kyst.no at de ikke ser noen åpenbar grunn til hvordan de skulle ha muligens fått ILA.

 – Om prøvene bekrefter mistanken, vil vi utføre et større etterforskningsarbeid for å se hvor smitten kan komme fra. Slik situasjonen er nå på våre to lokaliteter, så er fisken slaktet ut på den ene og oppe i slaktestørrelse på rundt fem kilo på den andre. Så dette medfører små konsekvenser for oss. 

Avdelingssjef for region nord Torkjell Andersen. Foto: Mattilsynet.

Det eneste konsekvensen sier Jensen er at dersom prøvene sendt til Veterinærinstituttet viser ILA, må de utføre sanitærslakt som kan medføre noen økte kostnader.

– Vi avventer prøvesvarene og tar ting etterhvert som opplysningene kommer, legger han til.

Salmar Nord-sjefen opplyser at de også har en nabolokalitet Storvika i nærheten med slakteklar fisk, men har ingen mistanke om ILA der.

– Forøket dødelighet under inspeksjon

Avdelingssjef Torkjell Andersen sier til kyst.no at mistanken ved Skogshavn baserer seg på Mattilsynets inspeksjon ved anlegget, hvor de har hatt observasjoner av fisken. Han påpeker at de så forøket dødelighet og obduksjonsfunn på fisken som de mener kan være forenlig med ILA, og det gir dem derfor grunn til mistanke om sykdom.

Skogshavn anlegget er lokalisert 7,5 km fra Kvitfloget der det også ble varslet om ILA-mistanke 19. mai. 

Andersen bekrefter også at Salmar Nord har slaktet ut fisken på Kvitfloget, som var slakteklar.

Salmar nord lokaliteten Skogshavn har mistanke om ILA. Illustrasjon skjermdump fra Barentswatch.

Publisert: 24.05.2017 , 10.00


Siste saker

X