Ishavsrøye

Ser muligheter for ishavsrøye

– Ishavsrøya får hverken medisiner, vaksine eller kjemikalier, og har ikke problemer med lakselus, sier oppdretter.

Ishavsrøye er lite kjent som oppdrettsfisk, men markedet er i vekst. Røye er mest kjent som en ferskvannsfisk, men det satses på den anadrome røya som tåler sjøvann, men får tilført ferskvann i oppdrettsmerdene. Siden 2011 har markedet i Norge doblet seg, skriver NRK Nordland.

– Siden vi startet i 1991 har vi faktisk aldri hatt sykdom. Vi bruker ikke medisiner, kjemikalier eller vaksiner, for vi har ikke lakselusproblem, sier Trond Geir Reinsnes, administrerende direktør i Sigerfjord Fisk AS.

Trond Geir Reinsnes
– Vi har aldri hatt sykdom eller problemer med lus, sier Trond Geir Reinsnes. Foto: Kari Johanna Tveit

Ingen lakselus

Merdene ligger i saltvann, men blir tilført ferskvann. Det er dette som gjør at fisken ikke har problemer med lakselus. Lakselusa tåler nemlig ikke ferskvann.

– Oppdrettslaksen går mellom et og to år i havet, og får derfor lett problemer med lakselusen. Vi har røya i saltvann to måneder i året, før vi tar den inn i presenningsmerder hvor vi tilfører ferskvann. Da kvitter den seg med det den måtte ha fått av lus, og det blir ikke noe problem, sier Reinsnes.

Siden Sigerfjord Fisk startet opp i 1982 har den vokst, og i dag står bedriften for nærmere 70 prosent av ishavsrøyeoppdrett i Norge.

– Jeg er en av pionerne. Jeg startet med røye i 1982, og dette ble et rent røyeanlegg i 1991. Siden da har jeg hatt 60 – 70 prosent av Norges produksjon av røye. Men det er ikke stor produksjon sammenlignet med ørret og laks, sier Trond Reinsnes.

Tror på vekst

Selv om produksjonen har doblet seg siden 2011 er det fortsatt svært lite sammenlignet med de store oppdrettsfiskene. Reinsnes tror ikke røye noen gang vil nå samme volum som det er av laks og ørret.

– Jeg har tro på fortsatt vekst, men så langt tror jeg ikke det er mulig å komme. Produksjonskostnadene på røye er mye høyere, og det tror jeg de alltid vil være, sier han.

Ishavsrøye
Ishavsrøyen vokser ikke like fort som laksen, men har et magrere kjøtt. Foto: Norsk Røyeforum

Publisert: 15.10.2013 , 12.28


Siste saker

X