Espen Silen generalsekretr NJFF. Foto: NJFF

Ser positivt på veikartet fra Norsk Industri

Norges Jeger- og Fiskerforbund (NJFF) ser positivt på initiativet fra Norsk Industri, som i dag har presentert et «Veikart for havbruksnæringen». Det uttaler generalsekretær Espen Søilen.

– Norsk Industri velger å gå foran for å nå målsettingen om en miljømessig bærekraftig havbruksnæring, melder de i en pressemelding.

Helt siden oppstarten av oppdrettsnæringen i Norge har NJFF påpekt at denne næringen, som all annen næringsvirksomhet, må drive innenfor miljømessig bærekraftige rammer. Det innebærer at oppdrettsvirksomheten ikke skal utgjøre en trussel overfor de ville laksefiskene. Dessverre er ikke oppdrettsnæringen der i dag. Særlig er utfordringene store knyttet til lakselus og genetisk forurensing fra rømt oppdrettsfisk. Det er på høy tid at ledende aktører i oppdrettsnæringen erkjenner sine miljøutfordringer og møter disse med konkrete forslag til tiltak.

Fornøyd laksefisker: Foto: NJFF.

Med «Veikartet for havbruksnæringen» velger Norsk Industri en proaktiv tilnærming. Målet er fortsatt vekst, men det fordrer at næringen løser sine miljøutfordringer. Veikartet gir signaler om at en stor aktør innenfor havbruksnæringen har erkjent næringens miljøutfordringer og utarbeider en strategi for å løse disse og derved også nå målene om vekst.

De skriver at veikartet som Norsk Industri har utarbeidet legger opp til at de vil ta nødvendige omstillingsgrep. NJFF ser det som positivt at Norsk Industri gir uttrykk for at de er teknologioptimister. Gode teknologiske løsninger kombinert med krav til havbruksnæringen om miljøsertifisering, uavhengige team for lakselustellinger, lakselusavgift og overgang til lusefrie og rømningssikre anlegg, er alle viktige elementer i veikartet. Dette bærer bud om vilje til å gå i riktig retning. NJFF håper de vil lykkes med å gjennomføre en slik strategi og ikke minst at resten av havbruksnæringen også innser nødvendigheten av å finne varige og gode løsninger på sine miljøproblemer.

– Nå er det viktig at politikerne, som setter rammene for den framtidige oppdrettsvirksomheten, følger opp på de områder der det trengs i veikartet. Det er svært viktig at vi har et offentlig regelverk som setter nødvendige og rettferdige rammer for alle aktører innen oppdrettsvirksomheten, slik at ansvarlig drift omfatter alle, avslutter Søilen.

Publisert: 24.05.2017 , 10.15


Siste saker

X