Lisbeth Berg-Hansen Aquanor 2013

Ser store vekstmuligheter i ny marin næring

Fiskeri- og kystministeren ser store vekstmuligheter i ny marin næring- Industri basert på ny bruk av råvarer fra havet.
2013 FHL årsmøte
Berg-Hansen ser store vekstmuligheter i ny marin næring. Foto: Kristin Vallevik Gjerde.

– Det kan bli en ny, stor næring for Norge, sa Berg-Hansen da hun åpnet Nasjonalt anlegg for marin bioprosessering (NAMAB) ved Nofima.

Anlegget i Kaldfjorden i Troms skal tilby høgteknologibedrifter, universitet og høgskoler kompetanse og produksjonsutstyr som skal hjelpe med å overføre gode forskningsresultater fra laboratoriene til kommersiell produksjon.

– Denne industrien framstiller spesial­produkter av nye marine råvarer og av råstoff vi tidligere ikke har klart å utnytte. Potensialet er stort. Forskere har beregnet at det er mulig å øke omsetningsverdien fra dagen 5 milliarder til 70 milliarder innen 2050. For å komme dit kreves det store investeringer i forskning og kompetanse, sa Berg-Hansen.

Publisert: 27.08.2013 , 12.29


Siste saker

X