Johnny Torp, Hans Runshaug og Geir Myrold

Sintef Bedriftsutvikling styrker staben med kjente fjes

Sintef Bedriftsutvikling har nylig engasjert fem nye senior rådgivere. Tre av disse har betydelig kompetanse og erfaring fra marin næring.

Johnny Torp

Johnny Torp har jobbet med retail, merkevarebygging, konseptutvikling og internasjonalisering i ulike virksomheter gjennom 30 år. Torp er i Sintef Bedriftsutvikling blant annet involvert i prosjekter innen Marint Verdiskapningsprogram rettet mot hval og markedsorientering av hvalkjøttprodukter, samt klippfisknæringen.

Hans Runshaug

Hans Runshaug har de siste tre år vært adm. dir. i Sjøtroll Havbruk AS, og har vært i ulike topplederstillinger i mer enn 30 år. Siden 1993 har han drevet egen rådgivningsvirksomhet innenfor management for hire og styreverv.

Geir Myrold

Geir Myrold kommer fra stillingen som leder for Nordisk region i TraceTracker AS, og har jobbet mye med sporbarhet innenfor marin næring.

Nils Aadland og Wenche Kjerstad

I tillegg er Nils Aadland og Wenche Kjerstad ansatt. Aadland har betydelig industrierfaring og fra maritim industri, og kommer fra stillingen som adm. dir. i skipsverftet Fjellstrand AS. Kjerstad har bred erfaring fra ledelse, industri og konsulentvirksomhet, og kommer nå fra stillingen som daglig leder i Nordvest Forum.

Johnny Torp, Hans Runshaug og Geir Myrold
Johnny Torp, Hans Runshaug og Geir Myrold, alle med lang fartstid fra marin næring, er ansatt i Sintef Bedriftsutvikling. Foto: Sintef.

 

Sintef Bedriftsutvikling

Sintef Bedriftsutvikling har kontor i Ålesund, Oslo, Raufoss, Trondheim og fra 1. november også i Bergen. Selskapets viktigste satsingsområder er vekst og internasjonalisering.

– Marin næring med fiskeri, havbruk og bioprospektering er vekstnæringer med et betydelig internasjonalt potensiale. Dette er næringer som vi har arbeidet med i lang tid, sier adm. dir. Bjørn Gjerde i en pressemelding.

– Det er derfor gledelig at Sintef Bedriftsutvikling nå får nye dyktige senior rådgivere med internasjonal erfaring og bred erfaring fra marin næring, for å styrke vår rådgiverstab ytterligere. Fra før har selskapet blant andre rådgivere som Leiv Grønnevet og Fridrik Sigurdsson med lang fartstid i den marine næringen, avslutter Gjerde.

Selskapet leverer oppdrag for enkelt bedrifter og nettverk i marin næring. Rådgiverne i Sintef Bedriftsutvikling er prosjektledere for en rekke prosjekter finansiert gjennom Marint Verdiskapningsprogram, hvor blant annet vekst, internasjonalisering og markedsorientering er viktige temaer.

Publisert: 19.10.2012 , 11.00

Mest lest


Siste saker

X