SINTEF fiskeri og havbruk hedret

SINTEF Fiskeri og havbruk ble nylig utropt til Årets bedrift på årsmøtet til leverandørbedriftenes bransjeorganisasjon. Æresbevisningen gikk institiuttet på grunn av den innsats de har gjort for å få til en sertifiseringsordning for flytende oppdrettsanlegg.

? Utnevnelsen er en hedersbetegnelse. Det er ikke så mange som har fått den. Vi vil nemlig at den skal henge litt høyt, sier generalsekretær Kjell Tømmerås i bransjeorganisasjonen Norske Leverandører til Havbruksnæringen. Organisasjonen favner et 40-talls medlemsbedrifter. ? Dels på uegennyttig basis har instituttet brukt mye ressurser og tid på ubetalt arbeid i standardiseringskomiteen som har vært i sving på feltet. SINTEF Fiskeri og havbruk har gått tungt inn og skjøttet sin jobb på en ordentlig måte, sier Tømmerås. Jostein Storøy, sjef for SINTEF-avdelingen som har stått for jobben, synes det er hyggelig at innsatsen blir verdsatt. Den nylig vedtatte standarden betyr at det nå vil stilles krav som sier hvordan merder må konstrueres avhengig av hvor de skal brukes. ? På teknisk side er det vi som er havbruksnæringas kompetansebase. Standarden vil heve det teknologiske nivået i næringa, og vi ser det som vårt ansvar å bidra til slikt. Men vi har også egeninteresse av å bidra til at standarder kommer. På sikt kan sertifiseringsordningen øke vår kontraktsmengde fordi leverandørbedrifter vil komme til oss for å hjelp til beregninger og liknende i forbindelse med sertifiseringskravet.

Publisert: 18.12.2003 , 11.11


Siste saker

X