Arne Fredheim Sintef

Sintef: – Vår forskning gjenspeiler næringens og forvaltingens ønsker

I en tidligere artikkel på Kyst.no kritiserer Tore Holand, i Midt-Norsk Havbruk, Sintef for ikke å drive med den forskningen oppdrettsnæringen ønsker. - Vi synes han speiler et unyansert bilde av hvordan vi jobber, sier Arne Fredheim, forskningsdirektør i Sintef.

Kritikken var rettet mot det omfanget av forskningen som skjer innen lukkede merdsystemer og offshore merd teknologi.

– Det aller meste av vår forskning er basert på forespørsler som kommer fra både forvaltning og næring, og gjenspeiler i stor grad hva næringen selv ønsker. Vi synes derfor det et noe unyansert bilde Holand gir i sin kommentar om oss, sier Arne Fredheim, forskningsdirektør ved Sintef.

– Det er ikke vår oppgave å ha noen næringspolitisk standpunkt, og vi vil aldri uttale oss om hva slags oppdrettsteknologi som er bra eller dårlig, men vi har et klart ansvar for å gi svar og informasjon på de problemstillinger som reises. Selv om det aller meste av vår forskning er oppdragsbasert, har vi også et ansvar for å ha et fremtidsrettet fokus på hvor det vil komme til å bli behov for kompetanse og utvikling. Her kan man treffe blink, mens i andre tilfeller i etterkant finne ut at det ikke var like relevant som man først antatt. Det vil alltid være en risikofaktor når man driver forskning, avslutter Fredheim.

Publisert: 11.06.2013 , 07.00


Siste saker

X