Sjekkpunkter etter 6 og 8 ukers sykefravær

Både arbeidstaker og arbeidsgiver må nå sørge for at arbeidsevnen blir utprøvet etter senest seks ukers sykefravær. Det går frem av erklæringen i forbindelse med forlengelsen av IA-avtalen.

NHO er fornøyd med at det skal bli en tettere oppfølging av ansatte ved sykefravær. Dersom legen skal sykmelde en person ut over åtte uker, må det foreligge en spesifikk medisinsk begrunnelse for dette. Det går frem av den erklæringen som partene i arbeidslivet har underskrevet i forbindelse med forlengelsen av avtalen om et inkluderende arbeidsliv (IA) til 2005. – Disse endringene betyr at aktivitet på jobben settes i fokus og at arbeidsevnen avklares langt tidligere enn i dag. Dette er vesentlig dersom fraværet skal reduseres, sier avdelingsdirektør Geir Riise i NHO. Han er også tilfreds med at de mange bedriftene med avtaler om inkluderende arbeidsliv (IA-bedrifter) blir tilbudt bedre betingelser fra offentlige myndigheter slik at de lettere kan redusere sykefraværet. Det innebærer at tilretteleggingstilskuddet fra trygdeetaten nå forbeholdes IA-bedriftene står det i en melding fra FHL.

Publisert: 11.12.2003 , 08.56


Siste saker

X