Svein Reppe

Sjømatdagene starter valgåret

Årets Sjømatdager er ikke bare de 20 i rekken. De vil også innlede valgåret 2013, med den første store næringspolitiske debatten med toppolitikere i panelet, sier leder av NSL, Svein Reppe.

 Pål Mugaas Jensen

Store deler av dag 1, den 22. januar, er satt av til innlegg med næringspolitisk innfalsvinkel, og med påfølgende paneldebatt.

Både fiskeri og kystminister Lisbeth Berg Hansen og stortingsrepresentantene Tord Lien (FrP) og Frank Bakke-jensen (H) skal innlede.

I panelet sitter også næringspolitiske representanter for de ulike partiene, med Irene Lange Nordahl (Sp), Alf Egil Holmelid (SV) og Rigmor Andersen Eide (KrF), i tillegg til nestleder i Venstre Terje Breivik..

– Dette blir en viktig og seriøs næringspolitisk debatt. Vi regner med at mange ulike tema vil bli gjenomgått i den en time og tre kvarter lange debattsesjonen, men at eierskapsbegrensinger og grønne konsesjoner vil bli noen av dem er jeg ganske sikker på, sier Reppe.

I tillegg står Lars Haltbrekken fra Naturvernforbundet oppført i programmet, så miljøspørsmål vil nok også bli viet tid.

 

Jubileums-dager

Årets Sjømatdager er de 20 i rekken. Riktignok startet det som Laksedagene, men fra 2008 av endret den viktige møteplassen navn til Sjømatdagene. Og i alle årene har de vært holdt på Rica på Hell, et 600 meter langt steinkast fra Værnes flyplass.

-I år fremstår Rica i helt ny drakt, med nytt møteamfi som kan huse 5-600 deltagere. Påmeldingen så langt kan tyde på at vi kan få rekorddeltakelse, sier Reppe.

 

Færre parallellsesjoner

Som vanlig er dag en fellesdag, mens det dag to er parallelle sesjoner.

– Vi har imidlertid redusert antall sesjoner fra tre til to i år, og prøvet å legge programmet opp slik at det ikke skal være kollisjoner på sammenfallende tema. Pausene er også lagt opp slik at da kan man enkelt bytte sesjon, forklarer han.

 

Klikk her for program for Sjømatdagene 2013

Publisert: 08.01.2013 , 07.00


Siste saker

X