Sjøvannstilpasset best

Bergen: Smolt som har gått på full styrke saltvann i siste del av settefiskfasen, presterer bedre i sjøvann enn smolt som ikke har det. Det er konklusjonen i en undersøkelse biologisk leder ferskvann i Marine Harvest, Tore Evjen har gjort.

Han fremla undersøkelsen på Skrettings settefiskmøte Aqua Action i Bergen i går. – Vi så på hvordan fisken hadde vokst etter 90 dager på 12 ulike matfisklokaliteter og sammenlignet med hvordan fisken var behandlet før utsett i sjø. I alle tilfellene var vekstfaktoren større hos fisken som hadde blitt sjøvannstilpasset, sa han. Av materialet fra undersøkelsen kan det også tyde på at ti til fjorten dagers opphold i sjøvann på settefiskanlegget er til strekkelig for å få en positiv effekt. Han fant også at en må opp i mer en 25 promille for å få denne effekten. Ti promille er ikke nok.

Reduserer stress

– Vekstfordelene etter utsett kan forklares med at vi luker vekk en stressfaktor og vi sitter igjen med kun transportstress og eventuelt temperaturstress når fisken settes i sjø, sier han. Det kan se ut som vekstfordelene gjelder de første fem til ti ukene etter utsett. – En mykere start i sjøen bør også gi mindre IPN, og vårt materiale viser det. I tillegg ser vi at det er en høyere superiorandel på den fisken som hadde blitt sjøvannstilpasset før utsett.

Forsiktighet

Imidlertid er det ikke bare fryd og gammen med sjøvannstilsetning. – Det er viktig å være klar over at antall dager på sjøvann i settefiskanlegget har betydning for utviking av sår. Her bør en velge en enten eller strategi, med maks syv til åtte promille saltvann, eller full styrke, og da i så kort tid som mulig. Sårproblemene får man nemlig også om en bruker ti promille. Dessuten skal en være klar over at om en har problemer med aluminium, er intervallet rundt syv til åtte promille skummelt, fordi en da kan få utfelling på fiskens gjeller. Man skal derfor vite hva en gjør, konkluderer han.

Publisert: 25.11.2003 , 07.00

Mest lest


Siste saker

X