Gode dager på merdkanten for Sjurelv Fiskeoppdrett. Fra venstre Bengt, Terje og Daniel med Sjurelv-laks i armene og Store Blåmann i bakgrunnen. Foto: Lars Åke Andersen/Ewos.

Sjurelv Fiskeoppdrett roser ansatte etter knallresultat

Sjurelv Fiskeoppdrett ved Kvaløya oppnådde en driftsmagrin på 51 % i fjor. – Vi har en god arbeidsgjeng med mye erfaring som gjør at vi får det til, sier daglig leder Terje Harder Hansen til kyst.no

Selskapet som innehar to konsesjoner ved Kvaløya i Troms, økte omsetningen til drøye 137 millioner i fjor mot 65 millioner i 2015.

– Gode laksepriser har gitt bedre tall til for hele næringen, sier han og legger til at de hadde noe høyere slakte volumer i 2016 mot året før.

– Vi slaktet de 2200 tonn i fjor, og i år regner de med å slakte opptil 2400 tonn avhengig av tilveksten på høsten. Omsetningen i år regner vi likevel vil havne på noenlunde det samme som i fjor da vi ikke venter like høye priser, forteller han.

– God drift

Driftsresultatet til selskapet tredoblet de i 2016 mot året før, da de endte på drøye 69 millioner (20 millioner i 2015). Dette gir de også en driftsmargin på 51 %.

– Vi har en god lusesituasjon og hatt en god drift her de siste årene, reflekterer han.

Per i dag har de fire heltids -og to deltidsansatte på merdkanten.

– Vi har en god arbeidsgjeng med mye erfaring som gjør at vi får det til. De er spesielt gode på fôring som er viktig for en god produksjon. Fisken vår har også god plass og er av god kvalitet, sier Hansen.

Han forteller også at de har gjennomført investeringer i toppmoderne utstyr de fire siste årene.

– Disse investeringene som eksempelvis overvåking med kamera gir oss god kontroll på fisken. Det har gått veldig godt for oss, konkluderer han.

Publisert: 04.08.2017 , 10.40


Siste saker

X