Bildet viser seniorforsker Kjell-Arne Rørvik som tar blodprøver under et prøveuttak på Nofimas anlegg på Averøy i Møre og Romsdal i mai 2010

Skal kurse sjømatnæringen i FoU-ledelse

Nofima samarbeider med Universitetet i Tromsø om et kurs i ledelse av FoU.

Kurset skal på den ene siden få sjømatbedriftene til å arbeide mer strategisk med forskning, utvikling og innovasjon. På den andre siden skal det bidra til å utvikle tettere kontakt og samspill mellom forskning, næringsliv og virkemiddelapparat, melder Nofima.

Kurset skal være et tilbud på bachelor-nivå og gi 15 studiepoeng etter godkjent eksamen.

Målgruppen er små og mellomstore sjømatbedrifter. Studiet vil særlig rette seg mot ledere, mellomledere og andre som har eller er tiltenkt ansvar for forskning, utvikling og innovasjon.

Saken fortsetter under bildet

Bildet viser seniorforsker Kjell-Arne Rørvik som tar blodprøver under et prøveuttak på Nofimas anlegg på Averøy i Møre og Romsdal i mai 2010
Bildet viser seniorforsker Kjell-Arne Rørvik som tar blodprøver under et prøveuttak på Nofimas anlegg på Averøy i Møre og Romsdal i mai 2010. Foto: Nofima

Fire samlinger

– Nofima skal bidra med våre erfaringer fra næringsrettet forskning. Gjennom kurset skal deltakerne få kunnskap, inspirasjon, nye nettverk, starthjelp og redskaper som kan være til nytte i egen virksomhet. Målet er å gjøre bedriftene flinkere til å drive egen FoU-virksomhet, men det skal også bidra til å heve næringens bestillerkompetanse, slik at forskningsmidlene går til forskning som er enda bedre tilpasset næringens behov, sier forsker Audun Iversen i matforskningsinstituttet Nofima.

Kurset vil bestå av fire samlinger hver på to dager. Den første og siste samlingen vil bli avholdt i Tromsø, mens de øvrige samlingene vil bli arrangert i ulike deler av landet, litt avhengig av hvor deltakerne kommer fra.

Tidsrammen er på cirka ni måneder, inklusiv forberedelser og eksamener.

Videreutdanningstilbudet vil bli ledet av et team bestående av professor Peter Arbo og forsker Kathrine Tveiterås ved Norges fiskerihøgskole, universitetslektor Sven Arne R. Pedersen og førsteamanuensis Kristin Woll ved Handelshøgskolen i Tromsø og forsker Audun Iversen, seniorforsker Bjørn Steinar Sæther og forsker Torbjørn Tobiassen ved matforskningsinstituttet Nofima.

Det er Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfond (FHF) som finansierer studietilbudet. Det finnes mer informasjon om kurset hos FHF og UiT.

Les også: «How fresh is your fish?» til Android

Publisert: 24.09.2013 , 13.15


Siste saker

X