Biokrafts anlegg på Skogn kan indirkete produsere fiskefôr for oppdrettsnæringen. Foto: Biokraft AS.

Skal omgjøre avløpsvann til fiskefôr

Fra Biokrafts nye biogassanlegg ved Skogn i Nord-Trøndelag skal avløpsvann brukes til å dyrke alger som kan brukes til fiskefôr.

Jorunn Skjermo er seniroforsker ved Sintef Ocean og leder for prosjektet COMPLETE. Målet er å få en mer optimal og bærekraftig utnyttelse av biologisk ressurser som har vært i bruk i biogassproduksjon i Biokraft AS.

Jorunn Skjermo er seniorforsker hos Sintef Ocean og prosjektleder i COMPLETE. Foto: Redaksjon.

– I dette ligger at næringsrike rester etter biogassproduksjonen anvendes videre til ny bioproduksjon, sier hun til kyst.no.

Avfallesvannet var først og femst tenkt til å brukes som gjødsel i landbruket, men ettersom det var både vanskelig og dyrt å transportere kom ideen om å bruke næringen for å dyrke alger.

Mikroalger og børstemark

Den flytende resten skal testes som næring i dyrking av mikroalger, mens den faste fraksjonen skal testes som fôr til børstemark, forklarer forskeren.

– Både mikroalger og børstemark kan ha anvendelser som fôrråstoff til for eksempel laksefôr.

Videre skal prosjektet undersøke hvordan næringsrikt utslipp fra biogassanlegget til fjorden kan brukes til dyrking av tare.

– Tare-biomasse har mange anvendelser og det jobbes i flere andre prosjekter, som for eksempel PROMAC, med å finne frem til prosesseringsmetoder som ivaretar biomassens egenskaper på en mest mulig optimal måte og som resulterer i mest mulig av godt betalte produkter. Rester etter slik prosessering kan videre inngå som råstoff i biogassproduksjon, påpeker Skjermo.

Utstyr for denne type dyrking finnes kommersielt tilgjengelig, så selve oppbyggingen av et algeproduksjonsanlegg vil kunne startes på kort sikt.

Skiller seg fra andre løsninger 

Skjermo påpeker at det som skiller dette prosjektet fra andre prosjekter som CO2BIO og  mikroalgeproduksjonen på Finnfjord er fokuset på CO2.

– De fokuserer nok mest på bruk av CO2, som de har tilgang på ekstremt store mengder av. I COMPLETE har ressursene som skal brukes til ny bioproduksjon biologisk opprinnelse, og fokuset er først og fremst på utnyttelse av nitrogen, som er et av makro-næringsstoffene til alger. Opprinnelsen til de nitrogenholdige næringsemnene som skal brukes som algenæring kan være diverse slamrester, kategori 2-avfall og annet biologisk avfall som inngår som råstoff i biogassproduksjonen i Biokraft, understreker hun.

Publisert: 03.05.2017 , 12.59


Siste saker

X