Skotter og irer vil endre EU-avtalen

Minsteprisavtalen mellom EU-kommisjonen og norsk laksenæring ser ut til å ha kommet bardus på lokalt baserte irske og skotske lakseoppdrettere. De vil nå ha et ord med i laget, før EU-kommisjonen banker avtalen fast.

Ketil Falch

Richie Flynn, daglig leder for de irske oppdretternes organisasjon IFA Aquaculture, er omhyggelig med å poengtere at forhandlingsresultatet fra forrige uke ikke er endelig vedtatt av kommisjonen, og at den vil måtte konsultere medlemsstatene. Flynn karakteriserer avtaleinngåelsen som noe forhastet.

Mer konkret sier Flynn om avtaledokumentet at det er interessant, men at det like fullt har store mangler, sett fra EU-oppdretternes side.

– Vi har å gjøre med et forslag som må diskuteres hos medlemsstatene, og EU-kommisjonen blir nødt for å ta hensyn til synspunkt som fremmes både fra EU-oppdretterne, og i særlig grad fra den irske og den britiske regjeringen. Det må skje før EU blir enig med Norge om noe opplegg, sier Flynn i en erklæring fra irske IFA Aquaculture.

EU Salmon Producers’ Group (EUSPG) i Skottland som har stått hardt på for å få innført først safeguards-tiltak, og så straffetoll-ordningen mot norsk laks, sier også at det er flere skritt som må tas før noen endelig avtale kan inngås med Norge. EUSPG innrømmer i en pressemelding at de ikke visste noe om minsteavtalen på forhånd.

Om selve avtalen sier EUSPG at det fastsatte prisnivået og avtalens utforming langt på vei er på linje med organisasjonens ønskemål. Avtaleforslaget inneholder likevel elementer som må endres, heter det. EUSPG vil denne uka diskutere disse spørsmålene med representanter for irske og britiske myndigheter.

Publisert: 20.06.2005 , 14.45


Siste saker

X